Home Blogs Bindingsangst beïnvloedt relaties

Bindingsangst beïnvloedt relaties

0
Bindingsangst beïnvloedt relaties

Mensen met bindingsangst durven zich niet goed te binden. Dat kan erg lastig zijn in een relatie. Het ene moment lijkt alles goed te gaan en heb je het gevoel dat je relatie zich heel positief ontwikkelt, het volgende moment heeft je partner je gedumpt en is die er vandoor gegaan. Door zijn bindingsangst durft hij zich niet met je te binden. Daarvoor kunnen diverse redenen zijn. Voor mensen met bindingsangst is het moeilijk om relaties aan te gaan. Maar niet onmogelijk. Als de persoon met bindingsangst en zijn partner er maar open over praten.

Oorzaken bindingsangst

Bindingsangst ontstaat vaak doordat mensen traumatische ervaringen hebben gehad in relaties. Dat kan al als klein kind gebeurt zijn, door geestelijke of fysieke verwaarlozing van de ouders. Een kind dat zich niet goed kan hechten aan de ouders, kan op latere leeftijd last van bindingsangst krijgen. Het vertrouwen in relaties is er niet, de angst dat degene van wie je houdt je in de steek laat of je teleurstelt is zo groot, dat je maar liever geen relatie hebt.

Bindingsangst kan echter ook op latere leeftijd ontstaan, door eerdere slechte ervaringen met relaties. Traumatische ervaringen rondom scheidingen en relatiebreuken kunnen ook zorgen dat iemand bang wordt om nog relaties aan te gaan. Scheidingen kunnen er bovendien voor zorgen dat iemand niet meer gelooft in zichzelf, in zijn vaardigheid om relaties te laten slagen. Zo iemand krijgt bindingsangst omdat hij bang is het weer te verpesten en de ander ongelukkig te maken.

Andere oorzaken kunnen liggen in de angst om vrijheid te verliezen, omdat je hebt gezien hoe bij anderen een relatie de vrijheid ontnam. Of onzekerheid over de keus voor een partner, omdat je altijd denkt dat je verkeerd kiest.

Hoe herken je iemand met bindingsangst?

Het is niet zo dat iedere persoon die niet direct wil samenwonen als de ander het al wel wil, bindingsangst heeft. Iedereen heeft een ander tempo van groeien in een relatie. De één bindt zich sneller dan de ander. Het is dus niet nodig om direct te denken dat je partner bindingsangst heeft als die niet net zo snel wil gaan als jij. Maar waaraan herken je bindingsangst dan wel? Mensen met bindingsangst vallen vaak op onbereikbare, getrouwde mannen en vrouwen. Bovendien hebben ze vaak nieuwe relaties, die nooit lang stand houden, omdat ze relaties al beëindigen voordat ze serieus worden. Veel mensen met bindingsangst hebben bovendien een lange lijst met eisen waaraan hun ideale partner zou moeten voldoen en waar ze geen concessies aan willen doen.

Overigens is iedere persoon anders, en is ook iedere persoon met bindingsangst anders. Een strak lijstje met kenmerken is dus niet te geven, en het is ook niet zo dat iedereen die aan één van bovengenoemde kenmerken voldoet per definitie bindingsangst heeft.

Hulp van een relatiecoach

Mensen met bindingsangst gaan wel relaties aan. Ook mensen met bindingsangst kunnen echte, diepe liefde voelen. Voor henzelf is die angst dan ook niet gemakkelijk. Koppels die te lijden hebben onder de druk van bindingsangst van één van beiden en erover in gesprek gaan met elkaar, kunnen zeker een goede relatie ontwikkelen. Soms is daarvoor hulp nodig van een relatiecoach.

De eerste stap in het omgaan met bindingsangst is bewustwording en acceptatie. De bindingsangst van de één kan bijvoorbeeld verlatingsangst bij de ander veroorzaken. Je bent immers extra bang dat je partner je zal verlaten, als je weet dat die bindingsangst heeft. Daardoor kan de partner claimgedrag gaan vertonen, waardoor degene met bindingsangst zich verstikt voelt en nog meer de neiging krijgt om weg te lopen. Het kan heel goed zijn om dergelijke gevoelens te uiten en elkaar te blijven vertellen hoe belangrijk de ander voor je is.

Een relatiecoach kan helpen bij die bewustwording, kan uitleggen hoe de gevoelens van de persoon met bindingsangst en de reactie van de partner daarop, elkaar kunnen versterken. Vervolgens kan een relatiecoach tips geven om goed met deze gevoelens om te gaan.

Zelf doen

De hulp van een relatiecoach is niet altijd noodzakelijk. Wat bijvoorbeeld goed kan helpen als bindingsangst de relatie dreigt te verstoren, is het praten over de toekomst. Bespreek met elkaar hoe je wil dat je relatie eruit ziet, hoe je samen verder wil gaan. Als je beiden daarin dezelfde visie hebt, kun je elkaar daaraan blijven herinneren en kun je samen doorgaan. Door dergelijke gesprekken en vooral door begrip voor en bewustwording van elkaars problemen, is het goed mogelijk een relatie te hebben met iemand met bindingsangst.

Wil je leren om cliënten te begeleiden bij het duiden en begrijpen van relaties? Een door Sonnevelt opgeleide Relatiecoach begeleidt cliënten op zoek naar een ander perspectief op hun relatie door inzicht te bieden in de dynamiek die bepaalde patronen in stand houdt. Vraag een proefles aan.