65-jarigen leven langer

176
Wie in 2024 65 jaar wordt, heeft een levensverwachting van 85 jaar en 6 maanden. Dat becijferde het CBS in de Bevolkingsprognose 2018–2060.
 

Beleidsmakers gebruiken dit cijfer om de toekomstige AOW-leeftijd vast te stellen. De levensverwachting is zelfs iets hoger dan de prognose van 2017. Dat komt neer op een verschil van een halve maand. Ondanks de relatief hoge sterfte aan het begin van dit jaar zorgt een lagere longkankersterfte onder vrouwen voor een positievere ontwikkeling van de toekomstige levensverwachting.
De levensverwachting van 65-jarigen neemt al sinds 1950 toe. Destijds leefden 65-jarigen gemiddeld nog 14,3 jaar, in 2017 was dat 19,9 jaar. In 2024 zal dat volgens de huidige prognose nog langer zijn. De toename van de levensverwachting verloopt niet gelijkmatig over de jaren. Er zijn perioden waarin de trend versnelt of stagneert. Momenteel neemt de levensverwachting in Nederland, en in andere West-Europese landen, minder hard toe dan in het eerste decennium van deze eeuw.