Aantal mantelzorgers zal halveren

53
Het aantal mantelzorgers in Nederland halveert ruimschoots de komende twintig jaar. De oorzaak is de versnelde vergrijzing. Dat concluderen het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) en het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) in een gezamenlijk onderzoek.

 

Veel mantelzorgers, vrijwilligers die zorgen voor een familielid, vrienden of buren met een ziekte of beperking, worden nu al zwaar belast door hun zorgtaken. De onderzoekers verwachten dat die druk verder toeneemt.
Volgens het planbureau staan er nu nog vijftien potentiële mantelzorgers klaar voor elke 85-plusser. Dat aantal loopt in 2040 terug naar zes. In 1975 waren er nog 30 potentiële mantelzorgers per één hoogbejaarde.
De meeste mantelzorgers in ons land zijn tussen de 50 en 75 jaar oud. Mensen die mantelzorg behoeven zijn veelal 85-plus. Het planbureau komt naar verwachting aan het eind van het jaar met aanbevelingen.