Ambulancezorg zeer positief beoordeeld

94
Mensen aan wie ooit ambulancezorg is verleend, zijn hier zeer positief over. Dat blijkt uit een landelijk onderzoek van onderzoeksinstituut NIVEL. De ondervraagden gaven de zorg gemiddeld een dikke negen.
 

Aan het onderzoek deden 4.383 mensen mee die spoedeisende ambulancezorg nodig hadden en 2.214 mensen die gebruik hebben gemaakt van een ambulance op afspraak.

Aspecten die van belang waren bij de beoordeling waren: de meldkamer, het vervoer, de bejegening, het handelen, de communicatie en de (spoedeisende) zorg. De ondervraagden gaven de ambulancezorg gemiddeld een 3,7 op een vierpuntsschaal. Omgerekend komt dat neer op een dikke negen.

Vooral over de meldkamer was men positief. Meldkamercentralisten ambulancezorg vertellen 112-bellers vaker wat zij moeten doen tot de ambulance arriveert en doen dit vaker op een begrijpelijke manier. De centralist krijgt het rapportcijfer 8,6. Toch zijn er ook verbeterpunten. De ondervraagden gaven aan beter geïnformeerd te willen worden over de eventuele wachttijd voordat de ambulance er is. De afronding van de zorg thuis mag ook beter.