Eerste proefproces tegen nieuw rookbeleid

91
De Zorggroep Noord-Limburg wil samen met brancheorganisatie Arcares een proefproces voeren tegen het rookbeleid van het Rijk.

De Zorggroep zorgt hiermee voor een primeur. De Venlose regiodirecteur T. Borghs maakte dit donderdag bekend. Aanleiding is een boete die de Keuringsdienst van Waren oplegde wegens overtreding van de rookregels in het Venlose verpleeghuis D’n Horstgraaf. De directeur verwacht dat er ook een boete komt voor het Venlose verzorgingstehuis De Beerendonck om dezelfde reden. Borghs verklaarde dat de Zorginstelling weigert de boete te betalen en lokt zo automatisch een proefproces uit. De boete kan oplopen tot 4.800 Euro. Volgens het nieuwe beleid mogen patiënten alleen nog op hun kamer roken. Maar vaak hebben zij geen eigen kamer. De inrichting van aparte rookruimtes en het maken van afgeschermde rookgebieden in het eetgedeelte van de tehuizen is volgens Borghs onbetaalbaar. Het gaat bij de zorggroep om een principiële kwestie. Men is van mening dat mensen die hun hele leven hebben gerookt, dat in hun laatste levensdagen moeten kunnen blijven doen. De zorggroep verwacht steun te krijgen van collega-instellingen die ook bezoek hebben gehad van inspecteurs.

[9 januari 2004]