Games voor behandeling psychische problemen

192
Gedragswetenschappers denken dat games die helpen bij angst of depressie, preventief of als therapie ingezet kunnen worden voor jongeren met psychische problemen.
 

Tachtig procent van de jongeren met angst- en depressieproblemen is niet in beeld en krijgt dus geen enkele behandeling voor hun problemen. De gedragswetenschapper Hanneke Scholten van de Radboud Universiteit onderzocht of games deze groep kon helpen.
Voor deze jongeren kunnen games voordelen hebben ten opzichte van reguliere therapie omdat games onderdeel zijn van de jongerencultuur. Games zijn laagdrempelig en er zit geen stigma op, zoals therapie dat wel kan hebben. Bovendien zijn er voor games geen wachtlijsten, dus jongeren die wachten op een therapeut kunnen we op deze manier al hulp bieden.