Geen relatie buikvet en slecht slapen

150
Slecht of kort slapen hangt samen met een hoger lichaamsvetpercentage. Maar het verband is niet specifiek te herleiden tot het schadelijke buikvet. Dat schrijven onderzoekers van het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC).
 

Het vermoeden van de onderzoekers was dat buikvet de link is tussen slecht slapen en gezondheidsproblemen. Het is namelijk bekend dat zowel slecht slapen als te veel buikvet gepaard gaan met een verhoogd risico op aandoeningen zoals diabetes type 2 en hart- en vaatproblemen. De onderzoekers zagen in eerste instantie wel een verband tussen slaapkwaliteit en buikvet. Dit verdween echter volledig nadat ze de resulten corrigeerden voor het totale lichaamsvet. Wel bleek dat zowel een korte slaapduur als een slechte slaapkwaliteit samen gingen met meer lichaamsvet. Het lijkt er dus eerder op dat overgewicht in het algemeen en niet buikvet in het bijzonder samenhangt met slecht slapen.
De wetenschappers trekken hun conclusies na het bestuderen van de gegevens van ruim 5000 deelnemers aan de zogenoemde Nederlandse Epidemiologie van Obesitas (NEO)-studie. De deelnemers vulden vragenlijsten in over hun slaapgedrag en ondergingen een MRI-scan om het viscerale vet, het vet in de buik rondom de organen, te meten.