Huisarts ziet meer mensen met psychische klacht

73
Het percentage volwassenen dat contact heeft (gehad) met de huisarts wegens psychische en sociale problemen is tussen 2011 en 2017 toegenomen van 12 naar 18 procent, aldus onderzoeksinstituut Nivel.
 

Het lijkt erop dat de zorg voor psychische en sociale klachten in de huisartsenpraktijk laagdrempeliger is geworden. De vraag is nog wel of het om nieuwe patiënten gaat die voorheen geen zorg voor psychische problemen ontvingen of om mensen die anders ergens anders zouden zijn behandeld. Van de mensen met psychische en sociale problematiek die naar de huisarts gaan, is zestig procent vrouw en veertig procent man. Na een consult van de huisarts bezoekt 65 procent van de vrouwen de POH-GGZ en 35 procent van de mannen.
Sinds een wijziging in de regels voor zorg van 2014 moeten patiënten met lichte psychische of sociale problematiek geholpen worden door de huisarts, die weer een beroep kan doen op een zogenoemde Praktijkondersteuner Huisarts Geestelijke Gezondheidszorg.