Hulp bij huisartsbezoek

141
De nieuwe website www.naarjehuisarts.nl helpt mensen met een verstandelijke beperking om naar de huisarts te gaan met een betere voorbereiding. Op de site staat allerlei informatie en kunnen telefoongesprekken worden geoefend. Het is een product van het Nivel en Leer Zelf Online.
 

Met drie modules legt de bekende webhulp Steffie in eenvoudig Nederlands uit wat je kunt doen als je je niet lekker voelt, hoe je kunt achterhalen waar je last van hebt en hoe een bezoek bij de huisarts gaat. Hiermee wordt de voorspelbaarheid van het proces vergroot, wat stress vermindert.
Het beoogde doel is niet alleen om mensen met een beperking beter voor te bereiden op hun afspraak bij de huisarts, maar ook dat huisartsen gerichter en sneller kunnen achterhalen wat de oorzaak van de klacht is.
Het product is gefinancierd door het Innovatiefonds Zorgverzekeraars en het Fonds Verstandelijk Gehandicapten.