Hypnotherapie bij prikkelbaredarmsyndroom

125
Hypnotherapie kan mensen met het prikkelbaredarmsyndroom helpen om beter met hun klachten om te gaan. Dat blijkt uit onderzoek van onder andere UMC Utrecht dat is gepubliceerd in The Lancet Gastroenterology & Hepatology.
 

Deelnemers aan het onderzoek kregen zesmaal een keer per twee weken hypnotherapie. Er waren drie groepen waarbij de eerste groep individuele therapie kreeg, de tweede groep in een groep en de derde groep was de controlegroep en kreeg educatieve ondersteunende therapie. De hypnotherapie werd gegeven door psychologen en bestond uit een visualiseringstechniek waarbij de patiënten oefeningen deden om de pijnklachten en de werking van de darmen te beïnvloeden. Meteen na de behandeling gaven de mensen in de eerste twee groepen aan dat hun symptomen minder waren. Ook negen maanden na afloop van de therapie ondervond 42 procent van de patiënten in de individuele behandeling en 50 procent van de mensen in de groepsbehandeling nog steeds verlichting van hun klachten. Die getallen waren steeds hoger dan scores van de controlegroep. In het algemeen rapporteerden patiënten die hypnotherapie kregen niet alleen een verbetering van hun conditie maar ze konden ook beter omgaan met de aandoening in vergelijking met de groep die uitsluitend educatieve ondersteuning kreeg. Echter waren de kwaliteit van leven, psychische symptomen en arbeidsongeschiktheid niet verbeterd, stellen critici.