Kinderen vaker overgewicht dan in jaren zeventig

99
Het aantal kinderen en jongeren met obesitas is vertienvoudigd in veertig jaar. De WHO zegt dat dit grotendeels komt door de toegankelijkheid van ongezond voedsel.
 

In 1975 had één procent van de wereldburgers in de leeftijdsgroep 5 tot 19 jaar obesitas. Inmiddels is dat gegroeid naar zeven procent: zes procent van de meisjes en acht procent van de jongens.
In absolute getallen: in 1975 hadden elf miljoen kinderen obesitas, nu is dat 124 miljoen. Nog eens 213 miljoen kinderen zijn weliswaar te dik, maar hebben geen obesitas. Ook bij volwassenen is het aantal mensen met overgewicht en obesitas flink gestegen.
Als oorzaken wijzen de onderzoekers de grote beschikbaarheid van ongezond voedsel aan, en de vele reclames voor goedkoop en vetrijk voedsel. Obesitas kan verschillende lichamelijke klachten en ziektes veroorzaken, zoals diabetes.
Het aantal kinderen en jongeren met obesitas in welvarende Europese landen stabiliseert, is hoog maar stabiliseert. In minder ontwikkelde delen van de wereld groeit het aantal kinderen en jongeren met obesitas ook. De grootste toename vond plaats in Oost-Azië.
Het onderzoek werd gepubliceerd in medisch tijdschrift The Lancet.