MammaPrint niet in basispakket

78
De MammaPrint, een genetische test die het risico op terugkeer van borstkanker voorspelt, wordt niet opgenomen in het basispakket. Artsen en patiënten zijn zeer teleurgesteld over dit besluit van Zorginstituut Nederland (ZINL). Volgens hen missen patiënten met een vroeg stadium van hormoongevoelige borstkanker en hun artsen hierdoor een waardevol instrument om de noodzaak voor aanvullende chemotherapie na een operatie te bepalen.
 

ZINL wil dat er meer onderzoek wordt gedaan naar de MammaPrint, voordat er sprake is van eventuele invoering in het basispakket. Er moet volgens hen definitief vastgesteld worden dat het achterwege laten van chemotherapie op basis van een gunstige MammaPrint-uitslag veilig is. Zij nemen geen genoegen met de resultaten die critici aanhalen uit het onderzoek MINDACT. Deze studie onder 6693 vrouwen toonde in 2016 aan dat vrouwen die op basis van een gunstige MammaPrint uitslag geen aanvullende chemotherapie krijgen een uitstekende kans op genezing hebben. Ernstige bijwerkingen van chemotherapie met negatieve invloed op de gezondheid op lange termijn en verlies van kwaliteit van leven zouden zo bespaard blijven. Behandelaars en patiënten stellen bovendien dat we al tientallen jaren weten hoe goed chemotherapie werkt, maar ook hoe groot de nadelige gevolgen ervan kunnen zijn voor de kwaliteit van het leven.