Meer Nederlanders positief over toekomst

53
In 2017 zijn meer Nederlanders positief en tevreden over hun toekomst, financiën en de politiek dan in 2013. Over onze gezondheid oordelen we helaas minder positief dan vijf jaar geleden.
 

Nederlanders oordelen positiever omdat we meer tevreden zijn over onze financiën, financiële toekomst en instituties, zoals de Tweede Kamer, politie en rechters. Over de buurt en het sociaal leven zijn we helaas minder positief en ook de tevredenheid over gezondheid is iets gezakt. Zowel over onze lichamelijke als de psychische gezondheid zijn we iets minder tevreden dan in 2013. Uit dit onderzoek valt niet op te maken wat hier de verklaring voor kan zijn.
Het onderzoek naar persoonlijk welzijn is gedaan door het CBS. Het CBS berekent jaarlijks een zogenaamde Persoonlijke Welzijnsindex (PWI), waarin scores op acht aspecten van het leven worden verrekend, zoals sociaal leven, financiën, gezondheid en vertrouwen in instituties.