Mensen met autisme beter laten meetellen

225
De overheid heeft een half miljoen euro uitgetrokken voor een plan om mensen met autisme en hun naasten beter te betrekken bij de maatschappij. Mensen met autisme ervaren vaak beperkingen die hun deelname in de maatschappij in de weg staan.
 

De Academische Werkplaats Autisme (een samenwerking van universitaire centra, hogescholen, cliëntenorganisaties, gemeenten en organisaties die zich gespecialiseerd hebben, richt zich de komende jaren op drie onderdelen die allemaal mensen met autisme helpt meer onderdeel van de maatschappij te worden.
Zo gaan ze samenwerken met mensen met autisme om zo nog meer te leren over wat mensen met autisme helpt om zich beter te laten voelen en te kunnen doen wat bij hen past. Ook gaan ze inventariseren welke kennis alle belanghebbenden nodig hebben en hun kennis bundelen en uitbreiden.