Mensen met een longziekte, weten weinig over longen

194
Meer dan een derde van de mensen met een longziekte vindt het moeilijk online gezondheidsinformatie te vinden en te begrijpen. Ook inschatten welke informatie betrouwbaar is en relevant, vinden ze lastig.
 

In Nederland leven een miljoen mensen met een longziekte. Kennis over hun ziekte helpt hen om beter met hun longziekte om te gaan. Uit de Longmonitor, een onderzoek van het NIVEL, blijkt dat mensen met een longziekte steeds meer regie willen hebben en bewust eigen keuzes willen maken. Dit begint met kennis, maar juiste en begrijpelijke informatie is momenteel onvoldoende voor handen.

Een klein deel van de ondervraagden heeft moeite met het online landschap, maar de grootste belemmering zit in de begrijpelijkheid van de informatie die wordt aangeboden. Naast de online informatie gaat het ook om het begrijpen van bijsluiters, het volgen van aanwijzingen van de arts of het invullen van medische formulieren.

Het NIVEL-onderzoek verzamelt gegevens gegevens over de zorg- en leefsituatie van mensen met longziekten. Het onderzoek wordt verricht door middel van schriftelijke en online enquêtes onder een representatieve groep van circa 1000 mensen met een medische diagnose astma of COPD van 15 jaar en ouder uit het Nationaal Panel Chronisch Zieken en Gehandicapten (NPCG) van het NIVEL. Sinds 2016 neemt ook een groep mensen met zeldzame longziekten deel.