Miljoenen doden door gevolgen luchtvervuiling

77
Jaarlijks sterven acht miljoen mensen wereldwijd door luchtverontreiniging. Dat schat de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) in een rapport. De kans op ziektes als astma, longkanker, hart- en vaatziekten neemt volgens de WHO enorm toe bij mensen die dagelijks vervuilde lucht inademen. De grootste problemen ziet de WHO in Azië en Afrika, waar 90 procent van de doden vallen.
 

Ruim een derde van alle beroertes en 27 procent van alle hart- en vaatziekten wordt veroorzaakt door vervuilde lucht. Van de acht miljoen mensen die omkomen door vervuilde lucht, sterven volgens de WHO 4,2 miljoen mensen door buitenlucht en 3,8 miljoen mensen door vervuilde rook van binnenshuis, bijvoorbeeld van haardvuren. Van alle kinderen die sterven aan longontsteking, wordt 50 procent veroorzaakt door de lucht thuis. Volgens de WHO gebruiken 3,1 miljard mensen vervuilende energiebronnen om te koken of hun huis te verwarmen. Vooral in ontwikkelingslanden is de lucht in huis vaak een oorzaak voor ziektes.
Uit gegevens van de WHO blijkt dat 80 procent van de mensen die in een stad wonen vervuilde lucht inademen. De VN-organisatie houdt een database bij over de luchtkwaliteit van 4.300 steden in 108 landen. In landen waar mensen gemiddeld een midden- of laag inkomen hebben, heeft 97 procent van de steden te maken met vervuilde lucht. In landen met hogere inkomens is dat 49 procent.