Meer geneesmiddelen niet leverbaar

117
Het tekort op medicijnen blijft toenemen. Het aantal geneesmiddelen dat (tijdelijk) niet leverbaar was, is in 2016 opgelopen tot 710 soorten. Dat meldt de beroepsorganisatie voor apothekers KNMP.

Al jaren houdt de KNMP bij welke medicijnen tijdelijk of helemaal niet leverbaar zijn in ons land. Daaruit blijkt dat het tekort op geneesmiddelen de afgelopen vijf jaar fors is blijven stijgen. Ter vergelijking: in 2004 telde de organisatie 91 niet leverbare medicijnen, in 2012 ging het al om ongeveer 300 soorten geneesmiddelen. Alleen al ten opzichte van 2015 (625 tekorten) is het aantal niet leverbare medicijnen met bijna 14 procent toegenomen in 2016.De KNMP spreekt pas van een tekort als een geneesmiddel langer dan veertien dagen niet leverbaar is in Nederland. Gegevens hierover vraagt de KNMP op bij leveranciers en fabrikanten.