Nederland stapt uit adviescommissie sigaretten

36
Nederland stapt per direct uit de internationale commissie die advies geeft over het meten van nicotine, teer en koolmonoxide in sigaretten. De invloed van de tabaksindustrie is te groot, vindt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA).
 

Het RIVM vertegenwoordigt het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport in de Nederlandse commissie, waarvan acht van de tien leden uit de tabakssector komen. Daarmee is volgens het RIVM de bescherming van de volksgezondheid in het gedrang gekomen. Door de grote invloed die de tabaksindustrie in de commissie heeft, hebben overheden jarenlang meegewerkt aan misleidende meetmethodes. Consumenten krijgen meer nicotine en teer binnen dan uit officiële metingen blijkt.
Er is al langer kritiek op de meetmethode die wordt uitgevoerd via een Europese tabaksrichtlijn. De tabaksindustrie heeft vanaf de start een grote rol gespeeld in het opstellen hiervan.