Ook ‘sociale drinkers’ hebben kans op blijvende hersenschade

199
Niet alleen zware drinkers, maar ook mensen die gematigd alcohol drinken hebben meer kans op blijvende hersenschade. Dat blijkt uit een langdurig onderzoek naar de wekelijkse alcoholinname van ruim 500 proefpersonen.
 

De alcohol-studie maakt deel uit van de Whitehall II-studie, waarbij de gezondheid van een grote groep Britten voor dertig jaar werd geobserveerd. Ook werd in al die jaren bijgehouden hoe hun brein functioneerden en werden er MRI-scans gemaakt.
Zoals verwacht heeft de groep die gemiddeld het meest alcohol drinkt, de grootste kans op hippocampale atrofie. Deze vorm van hersenbeschadiging wordt in verband gebracht met geheugenziekten als Alzheimer en dementie.
Toch bleek ook het brein van gematigde drinkers, mensen die vallen onder de noemer ‘sociale drinker’, aangetast. Deze groep drinkt veertien tot 21 eenheden per week, wat uitkomt op een flink glas per dag, plus wat extra glazen in het weekend. De kans op hippocampale atrofie steeg aanzienlijk. Bij de groep met lichte drinkers – die maximaal één klein glas per dag drinkt – werd geen verschil aangetroffen.