Oorzaken meeste geboorteafwijkingen onbekend

130
De oorzaken van ernstige aangeboren afwijkingen zijn grotendeels onbekend, zeggen Amerikaanse onderzoekers. Slechts bij één van de vijf onderzochte jonge kinderen lukte het een duidelijke oorzaak aan te wijzen.
 

Ernstige aangeboren afwijkingen komen voor bij 1 op de 33 geboorten. Maar wat de reden is van die afwijking, is vaak onbekend. Bij twintig procent van de kinderen die worden geboren met een afwijking, is de oorzaak een chromosomale of genetische oorzaak.
Eerdere studies toonden aan dat er verband bestaat tussen bekende risicofactoren (zoals roken, moeders met overgewicht, of moeders met diabetes) en aangeboren afwijkingen. Maar het vertalen van deze verbanden naar de werkelijke oorzaken blijkt moeilijk. Niettemin benadrukken de onderzoekers hoe belangrijk het is om aandacht te besteden aan preventie.