Personeelstekort ervaren we het meest in het ziekenhuis

21
Over personeelstekorten in de zorg wordt vele gesproken, maar we ervaren daar het meest van in het ziekenhuis. Ook in de verpleeghuiszorg, de verzorging of verpleging thuis en de huisartsenzorg merken we het personeelstekort.
 

Dat blijkt uit een onderzoek dat de Patiëntenfederatie Nederland hield onder 7809 eigen panelleden. Bijna vier op de tien panelleden gaf aan personeelstekorten te ervaren. Ze stellen dat ze lang moeten wachten voordat ze zorg krijgen en minder zorg krijgen die ze nodig hebben.