Recordaantal mensen met legionellabesmetting

50
Een recordaantal van 561 Nederlanders hebben vorig jaar een legionellabesmetting opgelopen. Van hen zijn er 31 overleden, maakte het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) bekend. Het gaat om een forse toename: in 2016 raakten 454 mensen besmet, van wie er twintig zijn overleden. De toename hangt mogelijk samen met de verandering van het klimaat.
 

Door het warme weer worden zogeheten koeltorens in gebouwen intensiever gebruikt. Dit zijn ideale plekken voor de legionellabacterie. Het RIVM zegt dat er meer onderzoek nodig is om de oorzaken goed vast te stellen. Legionella is een bacterie die een acute infectie van de luchtwegen kan veroorzaken. Soms veroorzaakt de bacterie een zware longontsteking, beter bekend als de veteranenziekte.