SCP: problemen bij langdurige zorg aan huis

38
De zorg aan huis voor mensen met een lichamelijke, psychische of verstandelijke beperking laat ondanks een nieuw zorgstelsel nog veel te wensen over. Dat concludeert het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) op basis van een evaluatie.
 

Het nieuwe zorgstelsel, dat sinds 2015 van kracht is, had verandering moeten brengen in de kwaliteit van zorg aan huis. Dit is echter op een aantal vlakken niet gelukt. Zo zien zorgbehoevenden bij het zoeken naar hulp in hun gemeente vaak door de bomen het bos niet meer. Voor mensen die meerdere vormen van langdurige zorg nodig hebben, is dit nog verwarrender. Zij hebben vaak geen professionele hulp om dit goed voor ze te coördineren.
Ook stelt het SCP vast dat er in de afgelopen jaren niet meer vrijwilligers en mantelzorgers zijn bijgekomen om voor hun naasten te zorgen. Voor de overheid was dit wel het uitgangspunt bij het invoeren van de nieuwe zorgregels.
Mede door het nieuwe beleid wonen er wel meer ouderen langer zelfstandig thuis. Zij kunnen gebruikmaken van ondersteuning van de gemeente. Maar de kwaliteit van leven, de zelfredzaamheid en deelname aan de samenleving van gebruikers van deze ondersteuning zijn volgens het planbureau niet verbeterd. Gemeenten en zorgverzekeraars zijn sinds 2015 verantwoordelijk voor onder meer de maatschappelijke ondersteuning en wijkverpleegkundige zorg aan langdurig zieken en ouderen.