Tekstrobots herkennen depressie door woordgebruik

86
Een persoon met een depressie kun je herkennen aan de woorden die hij of zij gebruikt. Nu hebben onderzoekers van de University of Reading vastgesteld welke woorden vaak gebruikt worden door deze mensen. Deze lijst kan hulpverleners, maar ook familie en vrienden helpen.
 

Depressieve mensen spreken opmerkelijk vaak in de eerste persoon enkelvoud. Ze hebben het vaak over ‘ik’ of ‘mij((n)’. Verder is bij depressie een opmerkelijk hoge frequentie te zien van absolutistische woorden, als ‘altijd’, ‘niets’ of ‘totaal’, ontdekten de onderzoekers. Ook negatieve woorden als ‘eenzaam’ en ‘verdrietig’ komen iets vaker voor. Maar die frequentie is zo laag dat het de meeste mensen niet zal opvallen.
De onderzoekers kwamen tot deze conclusie door een tekstrobot los te laten op verschillende fora. Op deze fora zaten ook enkele mensen die zelfmoord overwogen. Daar werden deze woorden veel vaker gebruikt dan op fora over bijvoorbeeld wetenschap. Volgens de onderzoekers kunnen dergelijke robots een rol gaan spelen bij het herkennen, vroegtijdig signaleren en behandelen van depressie en het voorkomen van zelfdoding.