Veel 60-plussers slechthorend

111
Zo’n 1,3 miljoen Nederlanders van zestig jaar of ouder hebben moeite met hun gehoor in rumoerige ruimtes. Volgens kenniscentrum VeiligheidNL is slechthorendheid een groeiend probleem dat vaak wordt verwaarloosd.
 

Gemiddeld wachten slechthorenden volgens VeiligheidNL zeven tot tien jaar met het zoeken van professionele hulp. Aandacht voor slechthorendheid is cruciaal, meldt de organisatie. Er kunnen gevoelens van angst en depressie ontstaan met als mogelijk gevolg sociaal isolement. Het expertisecentrum wijst er ook op dat er een verband is tussen ouderdomsslechthorendheid en het ontwikkelen van dementie.
Gehoorverlies is een wereldwijd probleem. Naar verwachting verdubbelt het aantal slechthorende mensen tot 900 miljoen in 2050. Die stijging wordt veroorzaakt door de algehele groei van de wereldbevolking en de vergrijzing.