Verhogen eigen bijdrage remt vraag zorg nauwelijks

37
Het verhogen van de eigen bijdrage voor thuiszorg remt nauwelijks de vraag naar zorg. Als de eigen bijdrage 10 procent hoger wordt, leidt dat tot een afname van slechts 2,5 procent in de vraag naar thuiszorg. Dat constateert het Centraal Planbureau (CPB) na een analyse van gegevens uit 2013.
 

In 2013 werd de vermogensinkomensbijtelling ingevoerd. Dit betekende dat rijke zorggebruikers voortaan een hogere eigen bijdrage moesten betalen. Uit enquêtes kwam eerder naar voren dat een kwart van de ouderen en langdurig zieken zorg zou gaan mijden als de eigen bijdrage voor thuiszorg hoger zou worden. Er is wel een lichte daling, maar er is geen bewijs gevonden voor het op grote schaal mijden van zorg, stelt het CPB. Het nieuwe kabinet wil de eigen bijdrage verlagen tot een vast tarief van maximaal 17,50 euro per vier weken. Daardoor kunnen gemeenten minder sturen in de hoogte van de eigen bijdrage.