Vervolgonderzoek darmkanker weinig zinvol

257
De vervolgonderzoeken voor mensen bij wie poliepen zijn gevonden en verwijderd tijdens dikkedarmkankerscreening, leveren weinig gezondheidswinst op. Dit concluderen onderzoekers van VUmc, AMC en NKI.
 

Het uitvoeren van het kijkonderzoek van de darm (coloscopie) levert een daling van het aantal sterftegevallen door darmkanker van minder dan 2 procent op. Ook kost het programma veel geld.
Onderzoeker Veerle Coupé van VUmc stelt dat in afwachting van een betere vervolgaanpak, het vervolgonderzoek (de zogenaamde ‘surveillance’) van 3 jaar te verlengen naar 5 jaar. Dit bespaart ongeveer 17.000 kijkonderzoeken en 15 miljoen euro per jaar terwijl de sterfte nagenoeg gelijk blijft.

In 2014 startte in Nederland het bevolkingsonderzoek naar darmkanker. Hiervoor moeten mannen en vrouwen tussen de 55 en 75 om de twee jaar een ontlastingstest doen. Als er bloed in de ontlasting wordt gevonden, volgt een coloscopie, een kijkonderzoek van de darm. Mensen bij wie kanker wordt aangetroffen gaan een behandeltraject in.
Als er poliepen, goedaardige voorlopers van darmkanker worden gevonden, worden deze weggehaald. Omdat deze mensen een verhoogd risico hebben op het ontwikkelen van nieuwe poliepen en darmkanker, worden zij beter in de gaten gehouden. Dit wordt ‘surveillance’ genoemd: zij krijgen elke drie jaar of vijf jaar opnieuw zo’n kijkonderzoek.