Wachttijden geestelijke zorg te lang

41
De wachttijden voor een behandeling van geestelijke problemen zijn nog steeds te lang. De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) constateert dat die wachttijd voor mensen met onder andere autisme, persoonlijkheidsstoornissen en angststoornissen nog altijd boven de zogenoemde Treeknorm van veertien weken is. Staatssecretaris Paul Blokhuis (Volksgezondheid) zegt dat zorgverzekeraars die de wachtlijsten niet verkorten een boete kunnen verwachten.

 

De lange wachttijden hebben volgens Blokhuis meerdere oorzaken. Zo is behandelcapaciteit niet alleen schaars, maar ook slecht verdeeld. Daarnaast schort het aan onderlinge samenwerking en spelen de krappe arbeidsmarkt en een gebrekkige informatievoorziening voor patiënten een rol.
De staatssecretaris heeft de Inspectie voor de Gezondheidszorg en Jeugd gevraagd of de wachttijd kan worden meegenomen in de beoordeling van de kwaliteit. Verder heeft de NZa gerichte controles aangekondigd bij zorgverzekeraars. Die zijn verantwoordelijk voor de zorginkoop en de wachttijdbemiddeling.
Blokhuis roept daarnaast patiënten op om over te stappen naar een andere behandelaar als de hulp niet snel genoeg op gang komt. Als de wachttijden toch te lang blijven, riskeren de de behandelaars verscherpt toezicht.
De wachttijden in de GGZ moeten uiterlijk 1 juli dit jaar zijn teruggedrongen tot onder de opgestelde normen.