Zorg voor mensen met beperking niet passend

189
Negen van de tien mensen met een aandoening of beperking willen meepraten over verbeteringen van de zorg. Slechts twee op de tien krijgt die mogelijkheid, is de conclusie van een meldactie waaraan meer dan 10 duizend mensen deelnamen.
 

Voornamelijk voor mensen met complexe zorgvragen en een psychische aandoening of verstandelijke beperking is de zorg onvoldoende passend. Mensen denken graag mee over verbeteringen in de zorg en ondersteuning, maar krijgen daar de kans niet voor. Het merendeel van de deelnemers geeft aan dat zij niet de passende zorg en ondersteuning krijgen die zij nodig hebben. Uit de meldactie blijkt dat drie op de tien mensen afzien van zorg vanwege de kosten. Zij halen bijvoorbeeld hun medicijnen niet op, gaan niet naar de specialist, stoppen met dagbesteding of maken geen gebruik meer van jeugdhulp. Met als gevolg dat mensen uit beeld raken en klachten verergeren.

De meldactie ‘Verkiezingen 2017’ is een initiatief van de Patiëntenfederatie Nederland en Ieder(In) en het Landelijk Platform GGz/MIND. De resultaten worden besproken tijdens het Verkiezingsdebat dat de drie patiënten- en gehandicaptenorganisaties op maandag 16 januari organiseren in de Jaarbeurs in Utrecht.