<-- NIET ACTIEF -->

Basisschoolkinderen krijgen vijf keer zo veel schimmels en bacteriën binnen op school als thuis. Leerlingen hebben daarmee een grotere kans op astma in het klaslokaal dan thuis. Dit ontdekten onderzoekers van het Institute for Risk Assessment Sciences (IRAS) van de Universiteit van Utrecht.

In het onderzoek zijn tien scholen en 169 huishoudens met elkaar vergeleken. Hieruit is gebleken dat basisscholen vijf keer meer bacteriën en schimmels hebben als bij kinderen thuis. Het aantal honden- en kattenallergenen is zelfs dertien keer zo hoog op scholen. Ook hebben basisscholen maar vier keer minder honden- en kattenallergenen als huishoudens met een hond of kat. De onderzoekers zien daarnaast een verband tussen de hygiëne op scholen en niet-allergische astma. Het lijkt erop dat de lucht in klaslokalen niet-allergische astma bij leerlingen kan veroorzaken.

Bewust worden van hygiëne in de klas

Kinderen brengen allergenen mee het klaslokaal in. Dit hoeft volgens Michael Rutgers, directeur van het Longfonds, geen probleem te zijn mits scholen op de hygiëne letten. “Naast schoonmaken, is ventilatie en het juiste gebruik van materialen belangrijk. Krijtborden en luxaflex raad ik af, net zoals te veel planten. Dit zijn allemaal stofnesten. Jassen in de klas of buiten de klas ophangen maakt ook een verschil.”

Een ongezond klaslokaal kan leiden tot meer uitval van leerlingen, minder goede leerprestaties en hoofdpijn. Het is echter wel zaak dat scholen zich bewust zijn van hun leeromgeving. Rutgers: “Alles valt of staat met bewustzijn: als leerlingen en leraren geen idee hebben, dan lukt het niet.”

Ongezonde lucht in school

Basisscholen kunnen een CO2-meter aanschaffen die de luchtkwaliteit meet. “Begin met een CO2-meter in elke klas. Die geeft aan hoe gezond het is en geeft een signaal als het slecht wordt.” Daarnaast biedt Gezonde School modules aan die scholen handvaten geven om te werken aan een gezondere klaslokalen. “Met het thema Milieu binnen het vignet Gezonde School kunnen scholen zich onderscheiden op het terrein van binnenmilieu. Met de CO2-meter krijgen scholen inzicht in hun binnenmilieu en ze worden door de GGD en het Longfonds geholpen met verbeteringen voor een gezond milieu. Ook het groene milieu krijgt aandacht, bijvoorbeeld met schooltuinen.”

Niet-allergische astma

Allergisch astma is een van de meest voorkomende vormen van astma. Het lichaam geeft dan een overreactie op een bepaalde stof. Niet-allergische astma wordt ook wel intrinsiek astma genoemd. Bij deze astma reageert het lichaam op niet-allergische prikkels, zoals parfum en schoonmaakmiddelen. Ook weersomstandigheden (kou en mist), uitlaatgassen, rook en deo kunnen benauwdheid veroorzaken. Producten zonder sterke parfums zijn dan aan te raden.