<-- NIET ACTIEF -->

Wie COPD heeft en bij een huisarts komt, zal ervaren dat de huisarts bekend is met COPD als ziektebeeld, maar niet altijd goed weet hoe mensen zelf de ziekte ervaren. Uit onderzoek (GfK) blijkt dat de huisarts en de patiënt niet altijd op 1 lijn zitten qua beleving van de ziekte.

Zo is bijvoorbeeld volgens de huisarts benauwdheid de meest voorkomende COPD-klacht; terwijl mensen met COPD juist hun verminderde uithoudingsvermogen als grootste klacht ervaren. Ook wat betreft acceptatie van de ziekte en de controle over de eigen gezondheidstoestand denken huisarts en patiënt verschillend. Volgens de huisarts hebben mensen met COPD hun gezondheidstoestand niet of nauwelijks geaccepteerd en ervaren mensen weinig controle over hun ziekte. Dit terwijl een groot deel van de mensen hier zelf anders over denkt. Mensen passen zich echter aan, blijven vaker thuis en bewegen minder. Het onderzoek werd gedaan onder 100 huisartsen en 519 mensen met COPD in Nederland.