<-- NIET ACTIEF -->

We denken dat onze kinderen gezonder, ouder en gelukkiger worden dan wij dankzij slimmere wetenschap, betere voeding en een goede opvoeding. Met dat idee maakt het RIVM korte metten. Hoe jonger, hoe ongezonder. De ouders van nu, zijn gezonder dan hun kinderen. Het RIVM slaat alarm, gezondNU geeft oplossingen.

Eind jaren tachtig had zeven tot acht procent van de veertigers obesitas. Zestien jaar later was dat een stuk hoger: elf tot vijftien procent. In 2012 heeft 48 procent van alle Nederlanders van 19 jaar en ouder overgewicht (inclusief obesitas).

Gezondheidsproblemen

We worden dikker en dat is niet zonder gevolgen. Want de link tussen overgewicht en gezondheidsproblemen is onomstreden; het vergroot het risico op diabetes type 2, hart- en vaataandoeningen, gewrichtsaandoeningen en zelfs kanker.

Overgewicht is een van de vele, maar belangrijke voorbeelden uit het rapport van het RIVM. Ze koppelen er direct een waarschuwing aan. Omdat jongere generaties vaker obesitas en een hoge bloeddruk hebben dan voorgaande generaties zullen zij op een jongere leeftijd gezondheidsproblemen krijgen dan hun ouders.

Onderzoek naar 4 generaties

Het onderzoek werd uitgevoerd door het RIVM, in samenwerking met het Julius Centrum van het UMC Utrecht. In de studie werden de veranderingen in leefstijl en belangrijke risicofactoren in relatie met hart- en vaatziekten bestudeerd. Vier ‘generaties’ werden onder de loep genomen, die bij aanvang van de studie in één van de volgende leeftijdscategorieën vielen:

  • 20-29 (twintigers)
  • 30-39 (dertigers)
  • 40-49 (veertigers)
  • 50-59 (vijftigers)

Deze volwassenen werden 21 jaar lang gevolgd. Wat bleek: in iedere nieuwe jongere generatie kwamen overgewicht, obesitas en een hoge bloeddruk vaker voor dan in de eerdere generatie. Van de veertigers eind jaren tachtig had bijvoorbeeld acht procent van de vrouwen en zeven procent van de mannen obesitas. Zestien jaar later was dit gestegen tot vijftien procent bij de vrouwelijke veertigers en elf procent bij de mannelijke veertigers. Oftewel, toekomstige generaties ouderen zullen dus vaker, en vanaf jongere leeftijd, overgewicht en obesitas hebben. En zo zijn jonge mensen ineens ongezonder dan hun ouders.

De onderzoekers denken dat veranderingen in de manier van leven de grootste boosdoener zijn. Mensen pakken meer de auto, kiezen voor goedkope, maar ongezonde voeding en doen vaker zittend werk.

Heb je een gunstig risicoprofiel?

Mensen met een zogenaamd ‘gunstig risicoprofiel’ hebben een gezond gewicht, lage bloeddruk, laag cholesterol en roken niet. Het langdurig volhouden van dit ‘gunstig risicoprofiel’ is belangrijk. Volwassenen die gezond leven blijken namelijk een zeven keer lager risico op hart- en vaatziekten te hebben dan personen met een ongunstig risicoprofiel. Worden deze getallen vertaald naar de gehele Nederlandse bevolking, dan zou 86 procent van de gevallen van hart- en vaatziekten zijn toe te schrijven aan ongunstige risicoprofielen. Momenteel zijn hart- en vaatziekten doodsoorzaak nummer één bij vrouwen.

Wat kun je zelf doen?

Deze conclusies van het RIVM geven aan dat er nog veel verbetering in volksgezondheid mogelijk is. Daarvoor zijn verbeteringen in leefstijl, zoals meer lichamelijke activiteit en gezondere voeding nodig.

Neem zelf de regie over je gezonde leven. Hoe? Zo: