<-- NIET ACTIEF -->

Wat doe je als je kind ‘anders’ is? Als je kind drukker is of zich slecht concentreert. Ga je de medische molen in of juist niet? Volgens de Gezondheidsraad neemt het aantal kinderen met ADHD niet toe, maar krijgen wel meer kinderen het label. Jeugd- en gezinscoach Liesbeth Hop moet weinig hebben van al dat labelen van kinderen: “We moeten het kind zien als ‘energieke, creatieve Peter’, niet als ‘de ADHD’er’.”

Het aantal kinderen met ADHD neemt niet toe, toch is het gebruik van Ritalin de afgelopen jaren verviervoudigd. Jeugd- en gezinscoach Liesbeth Hop begrijpt dat het labelen van kinderen ouders herkenning, erkenning en houvast biedt. “Maar een label is geen eindpunt, het lost de problemen niet op.” Volgens Hop zijn we doorgeschoten in het willen meten van alles. “Mensen denken dat ze weten hoe een kind is, omdat het een label heeft. Alleen is zo’n label is geen ziekte, het een beschrijving van een combinatie van gedragingen. Kinderen met een label zijn nog steeds normale kinderen.”

Juist daarom pleit Hop ervoor om kinderen een eigen te label gunnen. “Kinderen moeten voldoen aan een soort onuitgesproken norm en als ouder ben je pas ‘geslaagd’ als je kind aan deze norm voldoet. Ouders zeggen vaak: ‘Nee, dat kan mijn kind niet, want..’. Het is beter om te kijken naar wat je kind nodig heeft. Een kind is veel gelukkiger als het zichzelf kan zijn. Projecteer dus ook niet je eigen verwachtingen op je zoon of dochter, het is geen miniversie van jou. Zie je kind als een fantastisch, geestverruimend middel. Laat je juist verrassen door je kind, het brengt een hele eigen wereld met zich mee.”

Labelen of afwachten? Tips voor ouders:

  • “Kijk door het ‘moeilijke gedrag’ heen, word er niet boos om. Je kind is niet geboren om jou een moeilijke tijd te geven. Kijk goed naar wat je kind probeert te zeggen. Misschien heeft je kind gewoon behoefte aan wat meer beweging om zo energie kwijt te raken. Vaker iets uitdelen in de klas of even een rondje rennen kan dan helpen.”
  • “Medische hulp zou het laatste hulpmiddel moeten zijn, want ook al heeft je kind een label, de vraag blijft: wat heeft mijn kind nodig. Schakel dus eerst de hulp in van een coach of een schoolarts. Zij zullen ook de sociale omgeving van het kind meenemen.”
  • “Probeer je te verzetten tegen het meten, hoe lastig het ook is. We proberen alles in hokjes te plaatsen, maar alles meten betekent ook oordelen en vergelijken. Het maakt je als ouder onzeker als je kind ietwat afwijkt, terwijl die afwijking geen medische afwijking hoeft te zijn.”

Lees meer over het opvoeden van kinderen in een prestatiemaatschappij.