<-- NIET ACTIEF -->

Bijna 3 procent van de Nederlandse kinderen tussen 4 en 12 jaar is volgens de ouders autistisch of heeft een aanverwante stoornis. Dat komt overeen met zo’n 43 duizend kinderen. Ruim een kwart van deze kinderen heeft ook symptomen van ADHD.

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) heeft becijferd hoeveel kinderen autistisch zijn. Autisme wordt tweemaal zo vaak gediagnosticeerd bij jongens als bij meisjes, aldus het CBS. Jongens worden ruim viermaal zo vaak behandeld dan meisjes.

Het aandeel kinderen met autisme neemt toe met de leeftijd. Van de 4- tot 7-jarige kinderen heeft bijna 1 procent volgens de ouders de ontwikkelingsstoornis. Bij de 10- tot 12-jarigen komt het voor bij 7 procent van de jongens en 3,5 procent van de meisjes. De toename komt doordat de diagnose vaak pas later wordt gesteld, aldus het CBS.

Autisme al te ontdekken bij een baby

Hoewel de diagnose pas laat wordt gesteld, kan dat volgens onderzoekers veel sneller. Tekenen die duiden op een autistische stoornis zijn al zichtbaar in de eerste maanden van het leven van een kind. Oogcontact speelt een sleutelrol in de sociale ontwikkeling van een baby.

Uit onderzoek blijkt dat kinderen die later gediagnosticeerd zijn als autistisch, al vanaf twee maanden minder aandacht hadden voor de ogen van andere mensen. Bovendien stelden onderzoekers vast dat de kinderen die hun aandacht voor de ogen van anderen het snelst verloren, later ook het meest gehandicapt waren.