<-- NIET ACTIEF -->

Veertig procent van de Nederlanders voelt zich eenzaam. Een op de tien Nederlanders is zeer eenzaam. Dat blijkt uit gegevens van 28 GGD’s in Nederland en het CBS. Ruim 387.000 volwassenen hebben deelgenomen aan een gezondheidsenquête. De resultaten hiervan zijn geanalyseerd en nu gebundeld in de Gezondheidsmonitor 2012.
 

De Gezondheidsmonitor wordt eens in de vier jaar gehouden en kijkt onder meer naar de kwaliteit van leven, de leefstijl en de lichamelijke en psychische gezondheid van Nederlanders. Voor het onderwerp ‘eenzaamheid’ is een aparte vragenlijst ingevuld. Van de Nederlanders die boven de achttien zijn, voelt een op de drie zich ‘enigszins eenzaam’. Tien procent van de Nederlanders geeft in het onderzoek aan ‘(zeer) ernstig eenzaam’ te zijn.

Een lagere levensverwachting

Er zijn allerlei gebeurtenissen waardoor je je eenzaam kunt gaan voelen. Een scheiding kan een aanleiding zijn, maar ook ziekte, ruzie, overlijden of een verhuizing. Eenzame gevoelens beïnvloeden je gezondheid. Zo gaan eenzame mensen vaker naar de huisarts, hebben ze vaker hart- en vaatziekten en zijn zij vaker depressief. Ook is gebleken dat eenzaamheid een negatieve invloed heeft op de levensverwachting, meer nog zelfs dan roken en overgewicht.

Tips tegen eenzaamheid:

Start dichtbij huis. Het is lastig om voor eenzaamheid uit te komen. Toch zijn er een aantal dingen die je kunt doen om je wat minder eenzaam te voelen. Zo kun je putten uit oude, bestaande contacten. Is er een leuke buurvrouw die je zo heel af en toe op straat spreekt? Stel eens voor om bij jou koffie te drinken. Wie weet wordt zij op den duur vast bezoek.

Neem zelf het initiatief. Als je voorstelt je buurvrouw uit te nodigen, geldt dus ook: laat het initiatief niet van de ander afhangen. Je kunt vaak al veel uit jezelf voor elkaar krijgen door mensen om je heen uit te nodigen. Laat weten dat je open staat voor meer contact en dat de deur open staat.

Ga op zoek naar nieuwe activiteiten. Vrijwilligerswerk, een cursus of nieuwe hobby dragen allemaal bij aan het opdoen van nieuwe contacten. Niet alleen is de kans groter dat je nieuwe mensen ontmoet, je hebt daardoor ook iets leuks te vertellen aan de buurvrouw die je zojuist spreekt. Dan kun je haar vertellen hoe spannend die eerste fotografieles wel niet was. Bovendien geeft een interessante hobby wat afleiding, zodat je niet telkens aan je eenzaamheid denkt.

Kijk naar de positieve kanten. Op jezelf zijn kan soms best lekker zijn. Het geeft je tijd om even stil te staan, de rust op te zoeken en je eigen gang te gaan.  Maak er een fijne tijd van door een mooie film te kijken, aan een nieuw boek te beginnen of op zoek te gaan naar nieuwe muziek. Tijd alleen kan ook een gevoel van vrijheid geven, omdat er ruimte is voor nieuwe inzichten en bezigheden.

Vind je het desondanks deze tips moeilijk om met eenzame gevoelens om te gaan en wil je je verhaal graag kwijt? Praat er dan over met je huisarts of bel met SOS Telefonische Hulpdiensten: 0900 – 0767 (vijf eurocent per minuut).

Meer weten over somberheid en depressieve gevoelens? Ga dan naar het dossier Depressie »