<-- NIET ACTIEF -->

Een depressie treft vaak jonge vrouwen. Ze zijn gevoeliger voor psychiatrische klachten, mogelijk door hormonen en er worden veel eisen aan ze gesteld. Daarom heeft minister Schippers het startsein gegeven aan de depressiecampagne, om het bespreekbaar en herkenbaar te maken. Het ministerie van Volksgezondheid werkte hiervoor samen met de Mental Health Foundation.

Het eerste jaar richt de campagne zich vooral op jongeren van 13 tot 18 jaar en jonge vrouwen van 18 tot 35 jaar omdat depressies in deze groepen meer voorkomen. Esther van Fenema is psychiater en werkte als bestuurslid van de Mental Health Foundation aan de campagne: ‘’De impact van een depressie op jonge vrouwen is enorm, ze staan aan het begin van hun leven. Ze zijn bezig met het gezinsleven en hun carrière. Als je dan geveld wordt door een depressie, stagneert je leven enorm.”

Van Fenema: “Vaak gaat de discussie over wat jonge vrouwen zo ‘kwetsbaar’ maakt voor een depressie. Ten eerste moet je er een aanleg voor hebben, je genen bepalen deels je kwetsbaarheid. Maar stress is ook een belangrijke factor. Heel veel vrouwen hebben tegenwoordig stress, je moet van alles combineren. Je móet leuk zijn op social media, een carrière hebben die spannend is, een super relatie hebben en je lichaam gezond houden. Je kan je voorstellen dat dat veel druk geeft. De combinatie van stress en aanleg leidt tot een depressie. Of het nu vaker voorkomt dan vroeger is lastig te zeggen, het zou ook kunnen dat het nu makkelijker is om over te praten en het daarom meer gemeld wordt.’’

Symptomen herkennen

‘’Depressie is een ziekte met een aantal symptomen. Ik wil eigenlijk dat iedereen die uit zijn hoofd kent. De bekendste kent iedereen wel, een depressief persoon is heel somber. Het kan ook zijn dat iemand geen eetlust meer heeft en mede daardoor energie en concentratie verliest.’’ Er zijn een heel aantal symptomen die mensen niet verwachten maar wel op een depressie kunnen wijzen. Als je (bijna) dagelijks, gedurende tenminste twee weken, vijf of meer van deze symptomen hebt, heb je een depressie.

Minimaal één van de volgende kernsymptomen:

  • Een sombere stemming;
  • Een duidelijk verminderde interesse of plezier in (bijna) alle activiteiten.

Aanvullende symptomen:

  • Een verminderde eetlust en gewichtsverlies of juist een toegenomen eetlust met gewichtstoename;
  • Slapeloosheid, slecht slapen of juist te veel slapen;
  • Geagiteerd en rusteloos zijn of juist geremd;
  • Vermoeidheid en verlies aan energie;
  • Gevoelens van waardeloosheid of overmatige schuldgevoelens;
  • Moeite hebben met concentreren, nadenken en beslissingen nemen;
  • Terugkerende gedachten aan de dood of zelfdoding.

Praat erover

Een depressie zie je niet aan de buitenkant, net als dat je suikerziekte niet ziet. Hierdoor is het moeilijk om te zien wanneer iemand depressief is. Daarbij komt dat er nog steeds een stigma en taboe hangt rondom depressie. Van Fenema: ‘’Mensen schamen zich vaak heel erg, ze hebben het gevoel dat het geen ziekte is maar dat ze gewoon zwak zijn. Dat maakt dat mensen heel terughoudend zijn om erover te praten. Dat is jammer, want het is een ziekte die gewoon voorkomt, net als reuma of kanker. Ik pleit er heel erg voor dat je daar gezond mee om gaat. Dat je weet hoe de ziekte eruit ziet en dat je op tijd behandeling zoekt, want hoe langer je wacht hoe moeilijker het vaak is en hoe meer impact het heeft op iemands carrière, leven en ontwikkeling.’’

Naar wie moet je toe?

Op de website van de campagne: www.omgaanmetdepressie.nl kan je informatie opzoeken en de bovenstaande symptomen vinden. Daarnaast is het volgens Esther belangrijk en heel normaal om bij de huisarts langs te gaan, vooral als je denkt dat het ernstig is. Trek dus op tijd aan de bel!