<-- NIET ACTIEF -->

Een op de acht werknemers zorgt naast zijn werk ook nog eens voor een zieke moeder, broer, zus of iemand anders in zijn omgeving. In de zorg is dit zelfs een op de vier werknemers.  Deze werknemers moeten dus ná hun werk, ook thuis nog eens flink aan de slag. Hoe belastend is dit? En wat doe je eraan? Je leest het hier.

 
Het combineren van werk en gezin is op zich al een hele klus, laat staan als je ook nog eens verantwoordelijk bent voor de zorg van zieke ouders of een langdurig ziek of gehandicapt kind. Werkende mantelzorgers ervaren om die reden meer stress dan niet-mantelzorgers. Ze werken twee keer zo vaak over. Toch weet bijna de helft van de leidinggevenden niet dat er mensen in hun team zitten die mantelzorg verlenen. Hoe komt dat? “Managers vinden vaak dat werknemers de eerste stap moeten zetten om mantelzorg bespreekbaar te maken, maar werknemers beginnen hier niet zomaar over”, legt Annie Oude Avenhuis uit, betrokken bij onderzoek over mantelzorg.

Mantelzorger? Vertel het je baas

De helft van de werkende mantelzorgers gaat niet naar hun baas toe om te laten weten dat zij mantelzorger zijn. En als de baas wel bekend is met het feit dat zijn werknemer ook mantelzorg geeft, is het niet altijd een gespreksonderwerp. Oude Avenhuis: “Er zijn verschillende soorten mantelzorgers en managers. Sommige mantelzorgers willen werk en privé strikt gescheiden houden. Hetzelfde geldt voor managers; er zijn leidinggevenden die mantelzorg te privé vinden om erover te praten.”

Flexibel werken is mogelijk

Voor werknemers zou het goed zijn het onderwerp mantelzorg op de kaart te zetten, zodat de combinatie werk, zorg en gezin minder problemen oplevert. “Er zijn verlofregelingen, maar mensen maken er amper gebruik van. Zeventig procent van de mantelzorgers zou dat wel willen, maar doet dit uiteindelijk niet. Verlofregelingen worden vooral aangevraagd bij plotselinge calamiteiten, zoals bij een ongeluk. Niet bij chronische zorg.” Flexibel werken of tijdelijk minder werken vinden mantelzorgers ook goede manieren om werk en zorg te combineren. Ook dit is nauwelijks onderwerp van gesprek tussen werknemers en werkgevers.

Werkende mantelzorgers kunnen veel aan

In een werkrelatie is het een kwestie van geven en nemen, vindt Oude Avenhuis. “Managers horen te kijken naar de dynamiek in hun team en te zorgen voor vertrouwen. Aandacht voor mantelzorg dient een dubbel doel: werknemers stralen meer tevredenheid uit als de mantelzorg goed geregeld is, andersom behoudt het bedrijf zijn werknemer en daardoor ook continuïteit. Veel werkgevers vergeten bovendien dat mantelzorgers veel aan kunnen; zij zijn het gewend veel te regelen. Daar kun je als bedrijf op termijn je voordeel mee doen.”

Voorlichting geven

Oude Avenhuis vindt dat werkgevers een brugfunctie moeten creëren tussen de mantelzorger, collega’s en zichzelf. “Als je af en toe vraagt hoe het gaat, is dat al een mooi begin. Of breng mantelzorg tijdens de lunch ter sprake. Als collega’s van de mantelzorger weet wat er speelt, zal er meer begrip ontstaan.”

Mantelzorgvriendelijke bedrijven

De druk op mantelzorgers zal de komende jaren toenemen door bezuinigingen in de zorg. De Vrije Universiteit Amsterdam en het Expertisecentrum Mantelzorg hebben vier bedrijven ondervraagd die erkend zijn als ‘mantelzorgvriendelijke organisatie’. Een bedrijf is mantelzorgvriendelijk als de mantelzorg bespreekbaar is en de leidinggevende op zoek gaat naar oplossingen voor de mantelzorger. Ook moeten werknemers bekend zijn met de verlofregelingen binnen de organisatie.