<-- NIET ACTIEF -->

Pesten gebeurt alleen op een basisschool, denk je. Niet waar: een half miljoen mensen gaat elke dag met lood in de schoenen naar het werk. Zij worden gepest door hun collega’s of baas. Een serieus probleem. Eén op de tien zelfmoorden zou zelfs door pesten veroorzaakt worden. 

“Pesten op het werk gaat in de meeste gevallen heel geniepig”, is de ervaring van Laura Willemse, voorzitter van Stichting Pesten op de Werkvloer. “Stap voor stap gaat het pesten steeds verder, waardoor het slachtoffer het eigenlijk pas opmerkt zodra die er al middenin zit. En zie er dan nog maar weer uit te komen. Vaak is het leed dan al geschied en niet meer terug te draaien. Met allerlei verschrikkelijke én verstrekkende gevolgen tot aan zelfmoord van dien. Wat mij daarbij is opgevallen is dat het niet alleen die ene medewerker treft, maar veel verder om zich heen grijpt. Ook de partners, kinderen, ouders, collega’s, de afdeling en het hele bedrijf hebben er last van en de economische gevolgen zijn dan ook enorm. Het treft veel meer mensen dan alleen de slachtoffers.”

Een taboe op pesten

Omdat pesten onder volwassenen een onderwerp is dat in de taboesfeer zit, wordt er te weinig over gepraat. “Ik heb verhalen gehoord van mensen die hier levenslange trauma’s door pesten hebben, jarenlange nachtmerries en dagelijkse problemen met angst en vertrouwen ondervinden”, vertelt Willemse. “Maar juist omdat er een taboe op rust, durven veel slachtoffers er niet over te praten, voelen ze zich niet gehoord, dobberen ze maar een beetje rond en zakken ze steeds verder weg in hun eigen ellende. Met alle gevolgen van dien. Triest, schrijnend en ook niet nodig. Want juist praten over dat gevoel is heel belangrijk en zelfs levensreddend!”

Pesten zorgt voor één op de tien zelfmoorden

Pesten op het werk heeft grote impact op de mensen die het overkomt en zorgt naar schatting jaarlijks voor vier miljoen extra verzuimdagen. Dat betekent 900 miljoen euro aan loondoorbetaling voor werkgevers, zo berekende TNO. Onderzoek in opdracht van het ministerie van Sociale zaken en Werkgelegenheid laat zien dat de helft van de leidinggevenden en veertig procent van de werknemers weleens heeft meegemaakt dat een collega werd gepest. Geschat wordt dat pesten zorgt voor één op de tien zelfmoorden.

Wat doe je tegen pesten op de werkvloer?

Uit onderzoek van TNO bleek dat de meeste werknemers gepest worden door kleinerende opmerkingen, buitensluiten (niet groeten of reageren) en door steeds bespot te worden. Wat kun je tegen pesten op het werk doen?

  • Zoek hulp. Hoe langer je er mee rondloopt, hoe moeilijker het wordt. Praat er zo snel mogelijk over met je collega’s, partner, werkgever, leidinggevende of vertrouwenspersoon en probeer naar een oplossing te zoeken.
  • Vermijd een pestende collega niet. Met een boog om die vervelende collega lopen, lijkt de oplossing maar is dat niet. Vermijd hem of haar juist niet, groet gewoon en kijk de persoon recht in de ogen. Zo straal je kracht uit en word je niet als slachtoffer gezien.
  • Bedenk van te voren een opmerking. Door een standaard opmerking achter de hand te hebben, houd je de regie en voorkom je dat je met een mond vol tanden staat. Wanneer er iets onaardigs wordt gezegd, zeg je bijvoorbeeld: ‘Zo, dat is dan ook weer gezegd’ of ‘Waarom zeg je dat?’.