<-- NIET ACTIEF -->

Een stressvolle jeugd kan de kans op depressie in stressvolle situaties op latere leeftijd verkleinen. Omgekeerd kan juist een rustige jeugd een grotere kans geven op depressie als je volwassen bent. Onze algemene aanname dat stress de kans op depressie vergroot, is dus niet spijkerhard. Tot die opmerkelijke conclusie komt onderzoeker Esther Nederhof (UMCG). 

In haar onderzoek laat zij zien dat sommige mensen die vroeg in het leven veel stressvolle omstandigheden meemaakten, als volwassene bij nieuwe, recente stress juist een kleinere kans hebben om depressief te worden dan anderen. “Het lijkt erop dat zij van jongs af aan geprogrammeerd zijn om met stress om te kunnen gaan.”

Wat is je aandachtstijl?

Veel stress in je kindertijd maakt dus weerbaar tegen stress? Nee, zo simpel is het helaas niet. Het blijkt dat het ligt welk soort aandachtstijl je hebt. Nederhof onderzocht namelijk het effect van stress bij mensen met verschillende aandachtsstijlen. Zo heb je mensen die hun aandacht goed kunnen vasthouden bij één taak, hoe saai die ook is. Je hebt ook mensen die heel goed verschillende taken tegelijk kunnen doen, hoe druk het ook wordt. 

De groep mensen die goed de aandacht kon vasthouden én weinig stress kende als kind, had de meeste moeite met nieuwe stress. De groep mensen die ook de aandacht goed kon vasthouden, maar die wel veel stress had ervaren, kon wél goed met nieuwe stress omgaan. 

Wie krijgt wel psychische problemen, wie niet?

Volgens Nederhof zijn deze uitkomsten onder andere nuttig om mensen te screenen en te begeleiden bij hun latere beroepsuitoefening. “Het kan verklaren waarom sommige politieagenten na grote onlusten wel psychische problemen krijgen en anderen niet. Ook bij de selectie van militairen voor een stressvolle missie in het buitenland zijn deze gegevens essentieel.”