<-- NIET ACTIEF -->

Van onze volgers op Instagram, gaf 93 procent aan minder stress te willen. Behoor jij tot die categorie? Wij geven je een manier om je stress beter in kaart te brengen. Beantwoord deze vragen en kom erachter wat jij kunt doen om minder stress te ervaren.

Om stress te verminderen, is het goed de situatie goed in kaart te brengen. Om een beeld te krijgen van de aanleiding en oplossingen, beantwoord je de volgende vragen. Zo kun jij spanningsklachten aanpakken en minder stress ervaren. Schrijf de antwoorden op en plak ze op je koelkast, of andere plek. Zo word je je bewuster van je stresssignalen en triggers.

Wat zijn jouw triggers voor stress?

Omschrijf kort je huidige situatie:

  • Welke fysieke klachten ervaar je?
  • Welke cognitieve klachten ervaar je?
  • Welke emotionele klachten ervaar je?
  • Welke gebeurtenissen hebben je klachten verergerd?

Wat was de druppel?

Stress is niet ongezond. Het zorgt ervoor dat we in gevaarlijke situaties kunnen vechten of vluchten. Ook in ons werk of persoonlijke leven is stress handig, als we onder tijdsdruk komen te staan of snel en adequaat dienen te handelen. Toch is er een punt waarop gezonde spanning omslaat in ongezonde spanning. Je klachten blijven dan te lang aanhouden. Ga voor jezelf na wanneer dit moment plaatsvond.

  • Wat is er recent gebeurd?
  • Wat was de druppel die de emmer deed overlopen?

Wat heeft in het verleden voor minder stress gezorgd?

Denk aan situaties in je verleden waarop je veel spanning ervaarde.

  • Hoe heb je dit toentertijd opgelost?
  • Wat heeft de rust teruggebracht in je leven?
  • Op welke hulpbronnen heb je beroep gedaan? Denk aan interne hulpbronnen (zoals je optimisme, kennis over bepaalde onderwerpen, het hanteren van een gezonde leefstijl) of externe hulpbronnen (zoals hulp vragen aan collega’s, steun van je geliefden).
  • In hoeverre kun je deze hulpbronnen opnieuw inzetten in je huidige situatie?

Het beantwoorden van deze vragen kunnen je helpen beter inzicht te krijgen in je stress. Lees hier de vijf meest gemaakte fouten van stresskippen en hoe jij deze fouten niet maakt.

Leren omgaan met stress; het zou volgens ons een vak op school moeten zijn.
Omdat dit niet zo is, geeft gezondNU er les in. Haal eerst diep adem en lees
dan de artikelen uit deze rubriek, zodat we samen manieren vinden om stress
te verminderen of er minstens beter mee om te gaan.