<-- NIET ACTIEF -->

Een op de drie basisschoolleerlingen wordt met de auto naar school gebracht. Dat blijkt uit een onderzoek van Kennisplatform Verkeer en Vervoer (KpVV). Ouders vinden de verkeerssituatie te onveilig om hun kroost te laten lopen of fietsen, ten onrechte.

 

Drie procent van de basisschoolleerlingen woont te ver om fietsen (2 km) of lopend (1 km) naar school te gaan. Toch wordt 30 procent met de auto naar school gebracht. Tot hun zesde of zevende levensjaar gaan vrijwel alle kinderen met de auto naar school.

Ouders vinden het verkeer onveilig

36 procent van de ouders vindt de schoolomgeving te gevaarlijk om hun kinderen te laten fietsen of lopen. Zij vinden dat er te veel en te hard om de school wordt gereden, en dat ze door andere auto’s worden geblokkeerd. Opvallend is dat het aantal dodelijke ongevallen voor kinderen tussen de 5 en 14 jaar juist is afgenomen in de afgelopen tien jaar.

Kinderen minder handig in het verkeer

Basisschoolleerlingen die niet aan het verkeer deelnemen, kunnen tijdens de middelbare schoolperiode minder goed in het verkeer meekomen stelt het kennisplatform Verkeer en Vervoer. Want op de middelbare school gaan kinderen wel alleen naar school en moeten ze wel fietsen (en vaak nog een flink stuk ook). Als zij constant op de basisschool door hun ouders worden opgehaald en gebracht, blijft de fietsvaardigheid van deze kinderen achter.

Verkeerssituatie wordt verkeerd ingeschat

Dat ouders de verkeersveiligheid niet al te best inschatten, is eigenlijk een beetje gek. Uit het onderzoek blijkt namelijk dat kinderen een reëlere kijk hebben op de verkeerssituatie van en naar school. Ouders denken alleen aan de parkeersituatie rondom school, terwijl kinderen de hele route in gedachten nemen.

Kinderen fietsen naar school bij een maximale fietsafstand van vijf kilometer van school. Kinderen fietsen graag, ook al is het slecht weer. Het zijn eerder de ouders die zeggen dat ze hun kroost wel even naar school willen brengen als het regent.

Met de auto naar de sportclub

Ouders brengen en halen er wat af: ruim 43 procent van de ouders pakt de auto om hun kinderen naar een sportclub te brengen. Bijna de helft van de ouders besluit met de fiets te gaan. Als kinderen 11 of 12 jaar zijn, vinden ouders dat ze zelfstandig genoeg zijn om alleen naar de sportclub te gaan.

De verkeersveiligheid speelt ook een rol bij de vraag of kinderen mogen buiten spelen en hoe ver zij van huis mogen spelen. Kinderen spelen tegenwoordig minder vaak buiten. Des te landelijker kinderen wonen, des te meer er wordt buiten gespeeld. Jongens zijn actiever dan meisjes.