<-- NIET ACTIEF -->

Op garnalen en gekweekte vissoorten uit Zuidoost-Azië zijn resistente bacteriën aangetroffen. Dat er resistente bacteriën voorkomen in de veehouderij, is al langer bekend. Het is een reden dat veel mensen kiezen voor biologisch vlees. Maar ook in vis zitten antibiotica.

 

Antibiotica worden niet alleen gegeven aan zieke mensen, ook aan zieke dieren. In veel veehouderijen werden ze lange tijd en op grote schaal zelfs gegeven aan gezonde dieren. Het gevolg is dat sommige bacteriën resistent zijn geworden voor antibiotica. 

Zowel mensen én dieren hebben hier last van; de bacteriën waarvan je ziek wordt, zijn ongevoelig voor antibiotica. De antibiotica die je nodig hebt, werken niet meer. Al langere tijd waarschuwen wetenschappers daarom voor overmatig gebruik van antibiotica in veehouderij.

Resistente bacteriën in vis

Kweekvis is echter ook een vorm van intensieve veehouderij. In de kwekerijen worden flink wat antibiotica gebruikt. Betrokkenen wijzen er op dat je resistente bacteriën niet alleen in vlees vindt, maar ook in vis. Dat klopt, blijkt uit onderzoek van de stichting Wakker Dier. De stichting onderzocht kweekvis uit Vietnam en Thailand en vond op meer dan de helft van de vissen resistente bacteriën . Bij de vissen worden antibiotica gebruikt om de productie te verhogen, bacteriële infecties te beheersen en de groei van dieren te bevorderen. Wie resistente bacteriën op vis wil vermijden, zou moeten kiezen voor kweekvis uit Nederland.

Risico volksgezondheid

Resistente bacteriën vormen in toenemende mate een risico voor de volksgezondheid, omdat steeds minder antibiotica gebruikt kan worden om zelfs eenvoudige infecties te bestrijden. Als een bacterie eenmaal een mechanisme heeft ontwikkeld, wordt dit doorgegeven aan zijn nakomelingen. Door infecties die zijn veroorzaakt door resistente bacteriën, sterven volgens de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) in Europa ieder jaar 25.000 mensen.

Vermijd kweekvis

Door vissen met enorme aantallen dicht op elkaar te houden, ontstaat een gevaarlijke kweekvijver voor resistente bacteriën. Om de consument te beschermen vindt Wakker Dier dat het kabinet direct moet starten met het controleren op de aanwezigheid van resistente bacteriën in het visschap. Ook supermarkten, groothandels en viswinkels zouden verantwoord moeten inkopen door eisen te stellen aan hun afnemers.