SOA tijdens zwangerschap; gevaarlijk?

883

Is het extra gevaarlijk om een SOA op te lopen tijdens een zwangerschap? 

SOA’s moeten altijd behandeld worden, ook tijdens een zwangerschap. Infecties van welke aard ook vormen namelijk altijd een gevaar voor de moeder en baby. Bij bezoek aan de gynaecoloog, verloskundige en huisarts wordt al een onderzoek naar veelvoorkomende SOA’s aangeboden.