Homeopathie

Wanneer wordt de pijn erger, als je opstaat of als je gaat liggen? Heb je meer last bij koud of vochtig weer? Wie wel eens is behandeld door een homeopathisch arts, zal het ongetwijfeld opgevallen zijn dat een consult nogal wat tijd in beslag neemt. Waarom dat is en wat de behandelwijze van homeopathie inhoud, lees je in dit dossier.

Algemeen | 10 vragen over homeopathie | Achtergrond | Artikelen in het dossier

Algemeen

Als je met hoofdpijnklachten naar de huisarts gaat zal deze een diagnose stellen en eventueel medicijnen voorschrijven. Deze medicijnen zijn gericht op het bestrijden van de hoofdpijn, maar nemen niet de oorzaak van de hoofdpijn weg. In de homeopathie gaat men er vanuit dat een klacht een uitdrukking is van een verstoorde balans in de gezondheid, de levenskracht van de mens. Stel je hebt veel verdriet gehad om een dierbare, dan kunnen daar symptomen uit voortkomen, zoals hoofdpijn, huilen en depressie, of angsten en haaruitval. Behandel je alleen de hoofdpijn met een pilletje, dan geloven homeopaten dat je de oorzaak niet wegneemt, maar alleen de gevolgen bestrijdt.

Daarnaast gaan homeopaten in hun behandeling uit van het zelfherstellend vermogen van het lichaam en stimuleren deze op een natuurlijke wijze tijdens de behandeling. Van nature heeft ieder mens een zelfherstellend vermogen. Daarom word je meestal bij ziekte met wat rust en aandacht vanzelf beter. Het afweersysteem is in staat allerlei virussen, bacteriën en ziekteverwekkende organismen in bedwang te houden. Wanneer je klachten hebt, is het zelfherstellend vermogen ontregeld en heeft het lichaam hulp nodig om weer in balans te komen. Homeopathische middelen geven het lichaam een prikkel tot zelfherstel.

Verschillende vormen van homeopathie

  • Klassieke homeopathie: bij het zoeken van het medicijn kijkt de homeopaat niet alleen naar ‘wat u heeft’, maar ook ‘wat u bent’. Een homeopaat kijkt dus ook naar de uw verschillende lichamelijke, mentale en emotionele kenmerken. Het geneesmiddel dat de homeopaat kiest, moet passen bij de gehele mens.
  • Klinische homeopathie: geneesmiddelen worden alleen op basis van de specifieke klachten(en) gekozen. Deze methode wordt onder andere bij acute klachten en zelfmedicatie toegepast. Deze vorm van homeopathie wordt vaak toegepast door huisartsen en artsen of therapeuten die homeopathie ‘erbij’ doen.
  • Complex homeopathie: geneesmiddelen worden voorgeschreven op de specifieke klacht, maar de homeopaat gebruikt daarbij zogenaamde complexmiddelen; hierbij zitten meerdere werkzame stoffen bij elkaar in druppels of tabletten.

De drie principes

Homeopathie zoals we die nu kennen, bestaat al bijna 200 jaar. Hoewel homeopathie als begrip zeer bekend is, bestaat er nog veel onduidelijkheid over. Veel mensen zijn geneigd om alle natuurlijke geneesmiddelen onder het kopje homeopathie te plaatsen. Toch is homeopathie een heel specifieke therapie, die gebaseerd is op drie principes:

  1. Een stof die ziekteverschijnselen teweegbrengt bij gezonde mensen, kan diezelfde ziekteverschijnselen bij zieken genezen. Het gelijke met het gelijkende genezen.
  2. In de homeopathie wordt niet de ziekte of de klacht behandeld, maar de zieke mens. Behandeling van de gehele mens staat centraal. In de reguliere geneeskunde staat in de meeste gevallen alleen de klacht centraal en wordt er niet gekeken naar de oorzaak van de klacht. Om na te gaan wat de oorzaak is van uw klacht(en) maakt de homeopaat een inventarisatie van uw gehele gezondheidstoestand.
  3. Potentiëren. Dit is een methode waarbij een geneesmiddel trapsgewijs verdund wordt en bij elke verdunningstrap krachtig geschud. Door het middel te verdunnen neemt de geneeskracht niet af maar juist toe. Het gaat hierbij niet om de hoeveelheid werkzame stof die erin zit maar om de energie van het middel die erin achterblijft. Hoe vaker het verdund en geschud wordt des te sterker de energie. De potentie wordt als Letter gecombineerd met een getal weergeven zoals D30 of C200.

10 vragen over homeopathie

1. Voor wie is homeopathie geschikt?

Voor iedereen. U kunt voor zowel fysieke als emotionele klachten terecht bij een homeopaat.

2. Is homeopathie een vorm van plantengeneeskunde?

Nee, homeopathie wordt vaak verward met kruiden- of plantengeneeskunde. In de homeopathie maakt men (in tegenstelling tot de plantengeneeskunde) niet alleen gebruik van plantaardige, maar ook minerale, dierlijke, menselijke, scheikundige en farmaceutische stoffen. In de plantengeneeskunde wordt in de meeste gevallen de hele plant als geneesmiddel gebruikt, maar in de homeopathie worden middelen sterk verdund. De kans op bijwerkingen is hierdoor kleiner.

3. Hoe werkt een homeopathisch geneesmiddel?

In de homeopathie gaat men uit van het principe van gelijksoortigheid. Dit houdt in dat een ziekte wordt genezen door een middel dat een soortgelijke ziekte veroorzaakt. U zou dit kunnen vergelijken met een vaccinatie. U krijgt een geringe hoeveelheid van de ziekmakende stof toegediend en wordt immuun voor de ziekte zelf, doordat het lichaam antistoffen aanmaakt. Een voorbeeld: als u veel koffie drinkt kan dat slapeloosheid veroorzaken. Als homeopathisch geneesmiddel (Coffea) kan koffie bepaalde vormen van slapeloosheid verhelpen.

4. Kan ik een homeopathisch geneesmiddel naast mijn reguliere medicatie gebruiken?

In het algemeen kunnen homeopathische geneesmiddelen heel goed samengaan met reguliere medicijnen. Er zijn veel aandoeningen waarbij mensen niet zonder reguliere medicijnen kunnen, zoals bij hartklachten, depressies, suikerziekte en een te langzaam werkende schildklier. Als u wilt stoppen met medicijnen die zijn voorgeschreven door een huisarts of specialist, dan kunt u dit alleen doen in overleg met diegene die de medicatie heeft voorgeschreven.

5. Waarom worden homeopathische geneesmiddelen verdund?

Dr. Samuël Hahnemann, de grondlegger van de homeopathie, ontdekte dat bij toediening van de ruwe vorm van een geneesmiddel de werking veel te heftig was. Daarom ging hij de stoffen potentiëren: een middel stapsgewijs verdunnen en schudden. De genezende werking blijft behouden, zonder heftige bijwerkingen.

6. Waarom duurt een homeopathisch consult langer dan een bezoek aan de huisarts?

In de homeopathie wordt niet de ziekte behandeld, maar de zieke mens. Omdat bij de behandeling de hele mens centraal staat, neemt een eerste consult bij een (klassiek) homeopaat al gauw anderhalf uur in beslag. Deze tijd heeft de homeopaat nodig om een inventarisatie te maken van uw gehele gezondheidstoestand. Meestal vraagt de homeopaat eerst naar de symptomen die te maken hebben met de klacht of de ziekte. Daarna maakt de homeopaat een onderscheid in de symptomen die typisch zijn voor uw reactie op de klacht of ziekte. Wordt de pijn erger als u het koud heeft? Heeft u meer last als u slaapt? Als laatste is de homeopaat op zoek naar persoonlijke kenmerken die niet direct verband houden met uw klacht. Hoe is het met uw concentratie gesteld? Hoe slaapt u? Doen zich ziektes voor in uw familie? Soms kunnen de kleinste details een rol spelen bij de geneesmiddelenkeuze, zoals het niet kunnen verdragen van geluid of een te strakke overhemdboord.

7. Zijn homeopathische geneesmiddelen veilig?

Homeopathische medicijnen zijn veilige middelen. Om die reden worden ze vaak toegepast bij kinderen en mensen die nog maar weinig reservekrachten hebben. Wel kan het gebeuren dat de klachten na het innemen van een homeopathisch middel erger worden. Deze zogenaamde beginverergering is een bekend verschijnsel in de homeopathie. Volgens homeopaten wijst dit erop dat wel het juiste middel is gekozen, maar dat de dosering aangepast moet worden. Stop met het middel en begin na een paar dagen opnieuw. Overleg altijd met uw behandelaar.

8. Volgens mijn huisarts werkt homeopathie veel langzamer dan reguliere medicijnen. Klopt dat?

Nee, dat is een misvatting. Sterker nog, homeopathische geneesmiddelen werken niet zelden sneller en beter dan reguliere medicijnen die de huisarts voorschrijft. Mits het goede middel is gekozen. Bekend is dat kinderen sneller reageren dan volwassenen. Bij chronische kwalen duurt het genezingsproces wel langer. Indien een kwaal er jaren over heeft gedaan om te ontstaan, dan zal de genezing ook meer tijd vergen. In tegenstelling tot reguliere medicijnen die meteen werken maar vaak alleen de symptomen bestrijden, mobiliseren en versterken homeopathische middelen de bestaande genezende krachten die uw lichaam van nature al heeft.

9. Is homeopathie wetenschappelijk onderzocht?

De vele bewijzen die er bestaan over de medische waarde van homeopathie zijn op dit moment overwegend op ervaringen gebaseerd. Daarnaast zoeken deskundigen in vele landen naar andere bewijsgronden voor homeopathie. Bijna 80 procent van geïnventariseerde onderzoeken laten positieve resultaten zien.

10. Wordt homeopathie vergoed?

Consulten van homeopathische artsen of therapeuten die aangesloten zijn bij de Vereniging van Homeopathische Artsen Nederland (VHAN) worden door de meeste verzekeringen grotendeels vergoed uit de fondsen van aanvullende verzekeringen. Ditzelfde geldt voor de geneesmiddelen die zij voorschrijven.

Achtergrond

Grondlegger van de huidige homeopathie is dr. Samuël Hahnemann (1755 – 1843). Tijdens zijn zoektocht naar een geneesmiddel tegen moeraskoorts (tegenwoordig malaria genoemd) kwam hij tot een grote ontdekking. Volgens Hahnemann kan een middel twee tegengestelde werkingen hebben, afhankelijk van de toegediende hoeveelheid. Hahnemann gebruikte zichzelf als proefpersoon en nam een flinke hoeveelheid van, het toen gebruikte medicijn tegen moeraskoorts, kinabast (de bast van de kinaboom) in. Hij kreeg al gauw de symptomen van moeraskoorts: rillingen, koorts en een ijskoud gevoel. Daar kwam nog pijn in de gewrichten bij, terwijl hij klappertandde en hevig zweette. Maar toen hij langzaam de doses verminderde, verdwenen ook geleidelijk de symptomen weer.

Na verder onderzoek bleek dit ook bij de behandeling van andere ziekten op te gaan. Er zijn stoffen die als ze in onverdunde vorm worden toegediend aan gezonde mensen, verschijnselen oproepen die overeenkomen met de symptomen van bepaalde ziekten. Een patiënt die precies deze symptomen heeft, kan genezen worden door dezelfde stof in een speciale verdunning in te nemen. Het lichaam ontvangt een prikkel of signaal om zelf de ziekte uit de weg te ruimen. Dit principe formuleerde Hahnemann in de basisregel: ‘Het gelijke met het gelijkende genezen.’ Met deze regel was de homeopathie geboren. In de volgende jaren zijn er meer dan 1000 geneesmiddelen beproefd.

Artikelen in het dossier

Ja, ik wil een gratis ZARQA-sample

0
ZARQA kiest voor 0%. Geen parfum of andere schadelijke ingrediënten. Door te kiezen voor minder, minimaliseer je het risico op allergie én help je...
7 dingen die je darmen je willen vertellen

7 dingen die je darmen je willen vertellen

0
Hoe is het met je darmen? Grote kans dat je zegt: ‘prima’. Want zeg nu eerlijk: let je eigenlijk wel op je darmen? Vaak...
Eet je lever gezond

Eet je lever gezond