<-- NIET ACTIEF -->

Reuma is een race regen de klok. Een goede behandeling begint met een snelle diagnose. Maar de helft van de mensen met reumatoïde artritis (RA) wordt niet binnen drie maanden behandeld door een reumatoloog. Dat blijkt uit gegevens van het Erasmus MC in Rotterdam. Schadelijk; want juist bij ontstekingsreuma is het belangrijk dat de ziekte zo vroeg mogelijk wordt behandeld.

Verschillende grote medische doorbraken hebben de laatste decennia ervoor gezorgd dat de vooruitzichten voor mensen met reumatoïde artritis veel beter zijn dan vijftien jaar geleden. De tijd dat je met deze vorm van reuma moest toezien hoe zij hoe langer hoe minder konden, komt gelukkig steeds minder voor. Er is één maar: jijzelf én de huisarts moeten gewrichtsklachten serieus nemen en herkennen als het echt reuma is. En dat laatste gaat helaas niet altijd goed.

Het niet op tijd behandelen van mensen met gewrichtsontstekingen kan schadelijke gevolgen met zich meebrengen. Onderzoeker en reumatoloog in opleiding dr. Celina Alves heeft daarom een verwijsmodel ontwikkeld voor huisartsen. Opvallend: de huisarts hoeft niet vast te stellen of er sprake is van gewrichtsontsteking.

Herken reuma

Vroeg herkennen en behandelen van gewrichtsontstekingen of ontstekingsreuma als RA is belangrijk. Uit onderzoek is gebleken dat hoe eerder je met een behandeling begint, hoe beter je schade op lange termijn kan voorkomen. En het liefst binnen drie maanden nadat de klachten zijn begonnen bij de patiënt. Die norm van drie maanden wordt helaas nog niet altijd gehaald. De helft van de patiënten die aankloppen bij de huisarts worden uiteindelijk door een reumatoloog gezien en zo snel mogelijk behandeld. Dat blijkt uit de gegevens van het zogeheten Rotterdam Early Arthritis CoHort (REACH).

Verwijsmodel voor huisartsen

Aan de hand van de gegevens uit REACH is er door dr. Alves een soort vragenlijst ontwikkeld die huisartsen, of zelfs assistenten, met de patiënten kan doorlopen bij gewrichtsklachten. Er wordt met de antwoorden die de patiënt geeft een score behaald. Een bepaalde minimum score geeft de huisarts het advies om de patiënt door te verwijzen naar de reumatoloog. Dit model moet nog goed in de praktijk getest worden, maar het belangrijkste hier uit is dat een huisarts niet te lang moet wachten met het doorverwijzen van een patiënt.

Reumafonds

Het Reumafonds staat volledig achter het snel doorverwijzen van patiënten met gewrichtsklachten. Mede dankzij het Reumafonds kan dit soort onderzoeken bewerkstelligd worden. De VriendenLoterij helpt het Reumafonds een handje en probeert het fonds en dergelijke onderzoeken zo veel mogelijk te financieren. Voordat bovenstaand onderzoek daadwerkelijk de praktijk bereikt, een advies voor de huisartsen: Overleg met een reumatoloog of verwijs de patiënt door, wanneer er een vermoeden is van gewrichtsontstekingen of zelfs RA. In dat geval is iets doen is altijd beter dan niets.