<-- NIET ACTIEF -->

Als je corona hebt gehad zijn er twee situaties mogelijk: je voelt je snel weer kiplekker óf je blijft last houden van klachten. Als voor jou dat laatste geldt, spreek je van ‘Long Covid’. Hoe komt het dat sommige mensen ook na corona met hun gezondheid blijven kwakkelen?

De één na de ander wordt op dit moment gevaccineerd en hoewel de meningen daarover verschillen, wil iedereen hetzelfde: snel terug naar het ‘oude vertrouwde normaal’. Toch zal het coronavirus niet meteen uit ons leven verdwijnen. Letterlijk maar ook figuurlijk nog niet, bijvoorbeeld voor de steeds grotere groep mensen met Long Covid. Zij blijven na een coronabesmetting klachten houden. Soms zelfs maandenlang. Hoe komt dat? We geven antwoord op vijf belangrijke vragen.

1. Wanneer spreek je van Long Covid?

De naam Long Covid komt steeds vaker voorbij. Daarmee wordt bedoeld: langdurige corona(klachten). Daar spreek je van als je nadat je corona hebt gehad, langer dan drie maanden klachten blijft houden. Hoe groot deze groep is? Dat is nog niet helemaal duidelijk, omdat Long Covid niet officieel wordt geregistreerd. Geschat wordt dat het om tienduizenden mensen gaat. Van jong tot oud.

2. Welke klachten komen het meest voor?

De meest gehoorde klacht onder mensen met Long Covid is extreme vermoeidheid. Volgens een peiling van het Longfonds onder 1864 mensen met langdurige klachten na corona, staat vermoeidheid inderdaad op nummer één. Op de tweede plek staat concentratieverlies en op de derde plek kortademigheid. Ook hoofdpijn, spierpijn en druk op de borst horen thuis in het lijstje van de tien meest voorkomende klachten. Hoe lang deze klachten blijven aanhouden weet niemand, maar er wordt wel steeds meer gesproken over corona als chronische ziekte. En dat is zeker zorgelijk, vinden veel artsen.

3. Waarom blijft de één vermoeid en de ander niet?

Binnen twee weken nadat iemand corona heeft gehad, voelen de meeste mensen zich weer fit. Helaas geldt dat dus niet voor iedereen. Hoe kan het dat de één zich snel weer kiplekker voelt en de ander maandenlang klachten houdt? Eerlijk is eerlijk: je lichaam heeft natuurlijk wel de tijd nodig om te herstellen van een virus. Hoe snel je daarvan herstelt is voor iedereen anders. Volgens het RIVM loop je een grote kans op langdurige klachten als je oud bent, erg ziek bent geweest tijdens je besmetting, in het ziekenhuis hebt gelegen, te dik bent of astma hebt. Toch zijn er ook fitte en gezonde mensen die niet in dit rijtje thuishoren en tóch extreem vermoeid of benauwd zijn. De waarom-vraag blijft dus lastig te beantwoorden. Hoe snel je herstelt van een virus, heeft bijvoorbeeld niet alleen te maken met je leefstijl, maar ook met je genen.

4. Draag je het coronavirus nog bij je als je klachten hebt?

Als je net weet dat je het coronavirus hebt, kan een nies in iemands buurt of een onschuldige knuffel al besmettelijk zijn. Dat is bijna nooit zo als je last hebt van de nasleep van corona. Bij veel mensen is het virus al na een week niet meer terug te vinden in hun lichaam. Er zijn natuurlijk uitzonderingen, zoals weleens wordt aangetoond bij een enkeling in het ziekenhuis. Maar als je maanden later last hebt van vermoeidheid of benauwdheid, dan hoef je niet bang te zijn dat je op dat moment besmettelijk bent. Dat is anders als je weer klachten krijgt als koorts, hoesten en keelpijn. Mogelijk ben je dan opnieuw besmet met het virus. Testen is dan wel slim.

5. Is er iets tegen te doen?

Steeds meer artsen steken de koppen bij elkaar om zorg te bieden aan de steeds groter wordende groep mensen met langdurige coronaklachten. Eén ding is zeker: goed voor jezelf zorgen helpt. Dat kun je zelf doen met voeding, slaap en beweging. Maar op medisch gebied is nog veel niet duidelijk. Omdat de klachten zo uiteen lopen, bestaat er nog geen echte behandeling. Wel heeft de overheid iets nieuws op poten gezet: C-support, dat in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport werkt. Een organisatie die mensen met Long Covid informeert, adviseert en ondersteunt op alle vlakken. Ze helpen je niet aan een medische behandeling, maar kunnen je wel in contact brengen met de juiste professional voor jouw klachten.