Hoofdpijn, tintelingen of een duizelig gevoel. Allemaal gevolgen van een te lage bloedsuikerspiegel. Daarom schrijven veel Nederlandse artsen het diabetesmedicijn gliclazide voor, omdat dit de kans op een hypo zou verkleinen. Uit onderzoek van het Maastricht UMC+ en de Universiteit Utrecht blijkt het tegendeel. Mensen met nierfalen moeten nog eens extra opletten.

In Nederland zijn er bijna 700.000 mensen die diabetesmedicatie gebruiken. Gliclazide is één van de meest voorgeschreven middelen, omdat dit vergeleken met andere medicatie de kans op een te lage bloedsuikerspiegel zou verkleinen. Goed nieuws, want een hypo komt minimaal eens per jaar voor bij één procent van de mensen met ouderdomsdiabetes. Uit onderzoek van ziekenhuisapotheker Frank de Vries van het Maastricht UMC+ en wetenschappers van de Universiteit Utrecht blijkt alleen het tegendeel. De kans op een hypo is bij het gebruik van gliclazide zelfs 2,5 keer hoger.

Grotere kans op een hypo

Voor dit onderzoek werden de gegevens van 120.000 mensen met diabetes type 2 geanalyseerd, in de periode tussen 2004 en 2012. Hieruit bleek het risico op een hypo 2,5 keer zo groot bij mensen die gliclazide gebruiken. Ook ontdekten de onderzoekers dat gliclazide-gebruikers met een slechte nierfunctie een dubbel zo hoog risico op een hypo hebben. Ondanks dat het in de bijsluiter staat, wordt het volgens De Vries wel door artsen voorgeschreven. Volgens de Maastrichtse ziekenhuisapotheker moeten artsen daarom extra alert zijn bij het voorschrijven van dit medicijn.