<-- NIET ACTIEF -->

Bijna de helft van de mensen met diabetes heeft last van beknelde zenuwen in de handen of voeten. Daardoor ontstaan er zweren, wonden en infecties. Maar er is goed nieuws. Plastisch chirurg Henk Coert stelt dat dit met een eenvoudige operatie kan worden verbeterd.

Naast de beschadiging van zenuwen door de suikerziekte: ‘diabetische neuropathie’, kunnen de zenuwen ook nog bekneld zitten. Bij beknelde zenuwen in handen en voeten, kan door een sneetje in de enkel of pols de beknelde zenuw operatief worden losgemaakt. Als de zenuw weer op tijd de ruimte krijgt en de zwelling afneemt, kan verdere schade worden voorkomen. Belangrijk, want mensen die last hebben van ernstige zenuwbeknellingen en daar niets aan laten doen, raken in het ergste geval zelfs hun tenen kwijt of moeten de voet laten amputeren.

Kracht en gevoel terug in de voet

“Dit is een belangrijke stap voor ruim één miljoen mensen met diabetes in Nederland”, stelt Henk Coert, afdelingshoofd Plastische Chirurgie bij UMC Utrecht. “Zij krijgen door deze ingreep gevoel en kracht in hun voet terug. Bovendien voelen zij zich erkend in hun chronische pijnklachten zoals doofheid en tintelingen in hun tenen.”

Een zenuwbeknelling kun je opmerken als een hand of voet gevoelloos wordt. Dan moeten de alarmbellen gaan rinkelen. Vervolgens kan een voet of hand namelijk gaan zwellen en kun je last krijgen van zweren en wonden. Coert: “De operatie wordt nu nog in hele beperkte mate uitgevoerd en is relatief nieuw. Maar omdat het om een eenvoudige ingreep gaat, willen wij aantonen dat hierdoor verdere schade aan de zenuwen kan worden voorkomen.”

Oorzaak zenuwbeknelling

Wat nog onduidelijk is wat de oorzaak is van een zenuwbeknelling. De hoogleraar wil daarom ook verder onderzoek doen naar het gevoel in de voet van diabetici nadat een beknelde zenuw is losgemaakt.

Samen met de Amerikaanse plastisch chirurg Lee Dellon van het Johns Hopkins Hospital in Baltimore, is Coert grondlegger van deze behandeling van beknelde zenuwen. Coert gaat deze methode in een grote groep onderzoeken en wil dat deze meer bekend wordt. Diabetes is wereldwijd een ernstig probleem. In 2035 heeft naar schatting zeven procent van de wereldbevolking suikerziekte. In de komende twintig jaar zullen ongeveer 1,5 miljoen Nederlanders diabetes hebben.