<-- NIET ACTIEF -->

Volgend jaar krijgen duizenden Nederlanders een uitnodiging in de brievenbus voor een onderzoek naar darmkanker. Met het onderzoek hoopt de Gezondheidsraad darmkanker te voorkomen of in een vroeg stadium te ontdekken en te behandelen. In september start minister Edith Schippers van Volksgezondheid een proef om het onderzoek te testen.

Volgens de Gezondheidsraad is de kans op genezing groter en de behandeling minder zwaar als darmkanker op tijd ontdekt wordt. Verwacht wordt dat een bevolkingsonderzoek 1400 mensen per jaar kan redden van de ziekte. Het onderzoek gaat tussen 2014 en 2019 geleidelijk van start, omdat er tijd nodig is om voldoende zorgverleners op te leiden voor vervolgonderzoek. Eerder was onduidelijk of het onderzoek kon beginnen, omdat er getwijfeld werd aan de zekerheid van de test. Om extra zekerheid te krijgen laat minister Edith Schippers van Volksgezondheid met een extra onderzoek in september controleren hoe de test zich houdt.

Uitslag onderzoek darmkanker

Wanneer je een uitnodiging krijgt, hangt af van je geboortejaar. Als je een uitnodiging krijgt, dan ben je niet verplicht om hieraan mee te doen. Eerst ontvang je een brief in een paarse envelop waarin je voorbereid wordt op het onderzoek. Twee weken later krijg je een brief met duidelijke instructies hoe het onderzoek te werk gaat. Het is de bedoeling dat je je ontlasting opvangt en verzamelt in een speciaal buisje. Dit buisje stuur je met een ingevuld antwoordformulier terug in de retourenvelop. Na ongeveer twee weken krijg je hier uitslag over.

Poliepen

Als de uitslag gunstig is, dan hoef je voorlopig geen actie te ondernemen. Bloed in je ontlasting kan echter wel betekenen dat er iets mis is. Dit kan te maken hebben met darmkanker of poliepen. Poliepen kunnen een voorstadium zijn van darmkanker, maar het kan ook komen door aambeien of andere aandoeningen. Verder onderzoek in het ziekenhuis zal meer duidelijkheid geven.

Kijk voor meer informatie op: http://www.rivm.nl/Onderwerpen/B/Bevolkingsonderzoek_darmkanker/Wat_kunt_u_verwachten