Depressie

Een depressie is een ernstige psychische stoornis die gekenmerkt wordt door veel zorgen, verdriet, extreme neerslachtigheid en gebrek aan levenslust.

Algemeen | Klachten | Behandeling | Oorzaken | Tips & vragen

Algemeen

Depressie of dipje?

‘Depri zijn’ of in een dip zitten, is iets anders dan een depressie hebben. Wie werkelijk depressief is, ervaart bitter weinig plezier in het leven. Zelfs gebeurtenissen die normaal als fijn worden ervaren, hebben geen glans meer.

Serotonine

In de hersenen zorgen specifieke stofjes voor de overdracht van prikkels. Dit zijn de neurotransmitters. Twee van deze stofjes, serotonine en noradrenaline, hebben een grote invloed op onze stemming. Als bijvoorbeeld het serotoninegehalte in de hersenen te laag wordt, voelen we ons neerslachtiger. De werking van antidepressiva is gebaseerd op het beïnvloeden van deze neurotransmitters; zij remmen de opname van bijvoorbeeld serotonine, zodat er meer van deze stof in het lichaam blijft zitten.

Soorten depressies

 • Depressie – Iemand is langer dan twee weken bijzonder somber en heeft nergens plezier in. De klachten gaan samen met slaapstoornissen, minder eetlust, weinig energie, vermoeidheid en moeite met concentreren.
 • Manisch depressief – Periodes van grote somberheid worden afgewisseld met periodes van extreme, euforische vreugde, levenslust en zelfoverschatting.
 • Najaarsdepressie – Ernstige neerslachtige gevoelens in herfst en winter. Gaat gepaard met veel eetlust, gewichtstoename en veel slaap. De najaarsdepressie wordt vaak gekoppeld aan het gebrek aan zonlicht.
 • Postnatale depressie – Deze depressie bestaat onder andere uit ernstige depressieve gevoelens na een bevalling.

Depressie bij mannen en vrouwen

Uit wereldwijd onderzoek blijkt dat vrouwen gemiddeld twee keer zo vaak depressieve klachten ontwikkelen als mannen. Mannen en vrouwen hebben wel dezelfde depressieve klachten.

Klachten

Klachten bij een depressie

Veelvoorkomende klachten bij een depressie zijn:

 • Somberheid
 • Slaapstoornissen (slapeloosheid of juist heel veel slapen)
 • Energiegebrek
 • Concentratieproblemen
 • Weinig of veel eetlust
 • Gewichtsveranderingen (afname of toename)
 • Gebrek aan levenslust

Behandeling

Zelf doen bij een depressie

Wie depressief is, of daar aanleg voor heeft, moet zo veel mogelijk contact opzoeken met vrienden, kinderen en partner. Ook al wil iemand met een depressie het liefst veel binnen zijn en niets doen, het is juist belangrijk wel te bewegen en eropuit te gaan. Sporten, zonlicht (vitamine D) en activiteiten, zoals wandelen of joggen, dragen namelijk bij aan een sneller herstel.

Voedingsadvies

Door eenzijdige voeding kan een tekort ontstaan aan essentiële voedingsstoffen. Dit kan leiden tot een te laag gehalte aan serotonine, de stof die normaal een blij gevoel geeft. Ook de weerstand neemt hierdoor af, met als gevolg vermoeidheid en lusteloosheid. Zorg daarom voor goede, gevarieerde voeding, met veel verse groente, vers fruit, vette vis en volkorenproducten.

Antidepressiva

Middelen tegen depressie worden antidepressiva genoemd. Deze middelen zijn slechts op doktersrecept verkrijgbaar. Er zijn twee soorten antidepressiva, de SSRI’s (selectieve serotonine-heropnameremmer) en de TCA’s (tricyclische antidepressiva). Bij het gebruik en het afbouwen van antidepressiva is begeleiding en controle van een arts en/of psychiater noodzakelijk. Antidepressiva werken niet bij iedereen en hebben vaak uiteenlopende bijwerkingen.

Hier staan algemene tips voor het omgaan met depressieve gevoelens. Een zware depressie is niet geschikt voor zelfdokteren, raadpleeg in dat geval altijd een arts.

Oorzaken

Oorzaken van depressie

Sinds het begin van de vorige eeuw probeert men de oorzaak of oorzaken van een depressie te achterhalen. Vaak wordt de oorzaak gezocht in het verleden van een persoon, bijvoorbeeld een ernstig trauma of mishandeling in de jeugd. De laatste jaren wordt de oorzaak vaak gezocht in erfelijkheid en in biologische lichaamsprocessen die mislopen.

Triggers

De echte oorzaak is nog steeds niet gevonden. Wel is bekend dat bepaalde zaken een depressie kunnen uitlokken of de kans verhogen. Deze zaken zijn:

 • Erfelijkheid
 • Te lage concentratie van serotonine of noradrenaline in de hersenen
 • Hormonen, medicijnen, alcohol en drugs
 • Een ernstige gebeurtenis, zoals het verlies van een partner of kind
 • Verlies van een sociaal netwerk (na ontslag of verhuizing)
 • Karaktereigenschappen, zoals weinig zelfvertrouwen, gevoelens van minderwaardigheid, perfectionisme en faalangst

Stress

Langdurige stress kan ook leiden tot een reeks aan klachten, waaronder depressie. In een periode van acute stress brengen de stresshormonen adrenaline, noradrenaline en cortisol het lichaam in een staat van paraatheid. Als de stress aanhoudt, kan het leiden tot geïrriteerd zijn, hartkloppingen, gejaagdheid, pijn (in nek, schouders, hoofd, maag en darmen), een burn-out of een depressie.

Tips & vragen

Artikelen in het dossier

7 dingen die je darmen je willen vertellen

7 dingen die je darmen je willen vertellen

0
Hoe is het met je darmen? Grote kans dat je zegt: ‘prima’. Want zeg nu eerlijk: let je eigenlijk wel op je darmen? Vaak...
Eet je lever gezond

Eet je lever gezond